Pārlekt uz galveno saturu

Imatrikulācijas ceremonija

Pirmajā akadēmiskā gada dienā notiek imatrikulācijas ceremonija: svinīgs pasākums par godu jauno studentu ienākšanai RSU saimē. Ceremonijā jaunos studentus sveic RSU vadība: Senāta priekšsēdētājs, rektors, prorektori, dekāni un prodekāni. Jaunos studentus šajā dienā iepazīstina arī ar studentu organizācijām, iespējām darboties RSU Sporta klubā un mākslinieciskajos kolektīvos.

Imatrikulacijas_ceremonija_1_0.png

Balto virsvalku svētki

Balto virsvalku svētki simboliski atzīmē Zobārstniecības fakultātes trešā kursa studentu pāreju no darba ar manekeniem uz klīnisko darbu ar pacientiem, lai gan ārsta virsuzraudzība saglabājas līdz pat studiju noslēgumam. Svētki sākas ar studentu zobārsta zvēresta nodošanu, pēc tam studenti tiek simboliski iecelti jaunajā statusā, un notiek arī nelielas teatrālas lomu spēles.

Balto-virsvalku-svetki45_0.jpg

Akadēmiskā sanāksme

RSU Akadēmiskā sanāksme tiek rīkota studiju gada sākumā, lai vadība darbiniekiem varētu paziņot jaunā studiju gada uzdevumus RSU mērķu realizēšanā. Sanāksmē ar uzrunu un prezentāciju uzstājas RSU rektors. Pēc sanāksmes tiek organizēts koncerts vai muzikāls priekšnesums.
Līdz 2018. gadam Akadēmiskajā sanāksmē tika pasniegta RSU Gada balva, godinot labākos un izcilākos darbiniekus un struktūrvienības vairākās nominācijās (par mūža ieguldījumu, akadēmiskā struktūrvienība, administratīvā struktūrvienība un zinātniskā struktūrvienība) un savu simpātiju balvu pasniedza RSU Studējošo pašpārvalde. Kopš 2019. gada RSU balva tiek pasniegta reizi gadā – Akadēmiskajā ballē.

akademiska-sanaksme18_0.jpg

Sporta diena

Iedvesmu aktīvam dzīvesveidam studiju laikā pirmkursnieki smeļas RSU Sporta kluba rīkotajā Sporta dienā, kurā viņi ne tikai sporto, bet arī uzzina par sportošanas iespējām RSU.
RSU Sporta klubs tradicionāli rīko arī basketbola čempionātu kursu komandām, turnīru badmintonā u. c. sacensības dažādos sporta veidos, kuros tiek aicināti piedalīties arī mācībspēki.

sporta-diena-2012-lead_0.jpg

Izlaidumi

Izlaidumā RSU absolventi saņem diplomu, ko pasniedz dekāns, bet ar izcilību beigušajiem – rektors. Pēc diploma saņemšanas absolvents no labās uz kreiso pusi pārliek absolventa tērpa cepures pušķi, simboliski apliecinot savus sasniegumus. Izlaidumā tiek dziedāta Latvijas himna Dievs, svētī Latviju!, kā arī studentu himna Gaudeamus Igitur. Ārstu izlaidumos absolventi sniedz Ārsta solījumu, bet pārējo medicīnas un veselības aprūpes studiju programmu absolventi – Hipokrātisko zvērestu, publiski uzņemoties atbildību par savu nākamo pacientu veselību un dzīvību.

izlaidums-rsu-studentes-lead.jpg

Zinātniskā konference

Ikgadējā RSU zinātniskā konference ir centrālais medicīnas un sociālo zinātņu notikums Latvijā, kuru organizē RSU Zinātnes departaments. Konferencē ik gadu savus pētījumus izrāda mācībspēki, rezidenti un doktoranti. Atbilstoši lielajam iesniegto darbu skaitam un plašajai interesei par konferenci tā tiek rīkota divas dienas. Konferences laikā tiek prezentēti zinātniskie darbi universitātes prioritārajos pētnieciskajos virzienos. Vienā laikā ar šo konferenci notiek arī studentu starptautiskā zinātniskā konference.

Skatīt fotoattēlus

rsu-zin-konf-17.jpg

Akadēmiskā balle

Akadēmiskajā ballē, kas notiek pavasara semestrī, piedalās universitātes studenti un darbinieki, un īpaši aicinātie viesi, kas svinīgajā pasākumā atzīmē augstskolas sasniegumus. Tiek pasniegta RSU Gada balva. Tradicionāli balle sākas ar polonēzi, pārējo svētku vakaru dalībnieki vada, tērzējot un dejojot klasiskās un modernās dejas.

Lasīt vairāk

AB_0789_0.jpg

Goda doktoru inaugurācija

Goda doktoru (Doctor Honoris Causa) inaugurācijā pēc Rīgas Stradiņa universitātes Senāta lēmuma tiek pasniegti RSU Goda doktoru diplomi par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zinātnes un RSU attīstībā. Jaunie Goda doktori no RSU vadības, kas tērpusies amata tērpos – talāros, bez Goda doktora diploma saņem arī RSU Goda doktora tērpu, cepuri un krūšu nozīmi. Tiek nolasīts Laudatio – goda nosaukuma saņēmēja nopelnu apraksts. Seko runas un muzikāls priekšnesums.

Lasīt vairāk

Goda_doktoru_inauguracija_0.png

Senioru vakars

Senioru vakarā RSU seniori – ilggadējie un bijušie darbinieki – saņem pateicību par ieguldīto darbu un informāciju par universitātē notiekošo. Pasākums parasti notiek gada sākumā – janvārī. Tajā piedalās RSU seniori, rektors, Senāta priekšsēdētājs, prorektori un aicinātie viesi.

Skatīt fotoattēlus

2013-senioru-vakars13_0.jpg

Atvērto durvju diena

Katru pavasari – martā vai aprīlī – notiek RSU Atvērto durvju diena. Studētgribētājus uzrunā RSU rektors, prorektori, dekāni, prodekāni, studiju programmu vadītāji, studenti, uzņemšanas komisijas pārstāvji u. c. Interesentiem ir iespēja iegūt papildu informāciju par universitāti kopumā un atsevišķām studiju programmām, kā arī doties nelielā ekskursijā pa RSU un Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru.

Ārvalstu interesentiem, kuri par studijām RSU vēlas uzzināt angļu valodā, tiek organizēta Atvērto durvju diena katra mēneša pēdējā piektdienā.

rsu_atvertas_durvis33_0.jpg