Pārlekt uz galveno saturu

Hipokratiskais zvērests ir svinīgos apstākļos izteikta ārsta apņemšanās savā darbā ievērot ētikas normas. Tradicionāli šo solījumu saista ar Hipokrata (ap 460.–370. gadu p. m. ē.) izveidoto ārstniecības skolu Senajā Grieķijā. Mūsdienās Hipokrata zvēresta teksts ir sastopams dažādās variācijās, un to nodod jaunie ārsti pēc universitātes beigšanas un ārsta diploma saņemšanas.

Ārsta solījums
Šo solījumu saka programmu Medicīna un Zobārstniecība absolventi.

Kā ārstu profesijas pārstāvis

 • es svinīgi solu visu savu dzīvi veltīt kalpošanai cilvēcei;
 • mana pacienta veselība un labklājība man allaž būs vissvarīgākais;
 • es respektēšu sava pacienta autonomiju un cieņu;
 • visaugstākajā cieņā es uzlūkošu cilvēka dzīvību!
 • Es nepieļaušu, ka manu profesionālo pienākumu izpildi iespaidotu pacienta vecums, slimība vai nespēja, reliģiskā pārliecība, etniskā izcelsme, dzimums, pilsonība, politiskā piederība, rase, seksuālā orientācija, sociālais stāvoklis vai jebkādi citu apsvērumi;
 • es glabāšu noslēpumus, kas man uzticēti, – pat pēc pacienta nāves;
 • es veikšu savus profesionālos pienākumus pēc labākās sirdsapziņas, godprātīgi un saskaņā ar labu medicīnisko praksi;
 • es veicināšu ārsta profesijas godu un cildenās tradīcijas!
 • Es izturēšos ar pienācīgu cieņu un pateicību pret saviem skolotājiem, kolēģiem un studentiem;
 • es dalīšos ar savām medicīnas zināšanām pacienta un veselības aprūpes pilnveidošanas labā;
 • es gādāšu par savu veselību, labsajūtu un spēju attīstīšanu, lai nodrošinātu visaugstākā līmeņa veselības aprūpi;
 • es neizmantošu savas medicīnas zināšanas cilvēktiesību un pilsonisko brīvību pārkāpšanai, pat ja man tiktu draudēts!

Šo solījumu es dodu svinīgi, no brīvas gribas un apliecinu ar savu godavārdu!

Svinīgi solu!

RSU Hipokrātiskais zvērests – svinīgais solījums
Šo solījumu saka veselības aprūpes programmu absolventi.

Es, (vārds, uzvārds), stādamies amatā, savai tautai un saviem skolotājiem svinīgi solu un ar parakstu apliecinu, ka visas iegūtās zināšanas un prasmi godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas veltīšu tautas veselības aprūpei, cilvēku sāpju un ciešanu mazināšanai. Manu slimnieku veselības saglabāšana un atjaunošana būs manas rīcības augstākais likums.

Solos ar vislielāko rūpību un bez izvairīšanās jebkurā laikā ikvienam cilvēkam sniegt palīdzību neatkarīgi no viņa reliģijas, tautības, rases, politiskās pārliecības vai sociālā stāvokļa, kā arī, stingri ievērojot ētikas principus, glabāt ārsta noslēpumu. Pret katra cilvēka dzīvību izturēšos ar bijību. Pat tad, ja man draudēs briesmas, es pielietošu savu ārsta mākslu, nenonākot pretrunā ar cilvēcības likumiem.

Solos nemitīgi pilnveidot savas zināšanas un prasmi, sekmēt medicīnas izaugsmi, cienīt savus kolēģus un lūgt viņiem palīdzību, kā arī palīdzēt viņiem ar padomu, ja tas nepieciešams slimniekam.

Apzinos un uzņemos atbildību, kura man uzticēta ne tikai valsts un likuma, bet visas sabiedrības un nākamo paaudžu priekšā.