Pārlekt uz galveno saturu

177Lu-PSMA, 68Ga-PSMA, 18F-PSMA ražošanas tehnoloģiju un analītisko metožu izstrāde

Projekta/līguma nr.
1.2.1.1/16/A/006
Projekta finansējums
12 658,00 EUR, tai skaitā 8227,70 EUR ERAF finansējums un 4430,30 EUR RSU līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Edgars Mamis
Projekta īstenošana
01.05.2018. - 31.12.2018.

Mērķis

• Izstrādāt radiofarmaceitisko preparātu 177Lu-PSMA, 68Ga-PSMAun 18F-PSMA ražošanas tehnoloģijas un analītiskās metodes, un noteikt labāko teragnostikas (terapija + diagnostika) pāri sekmīgai prostatas vēža un tā recidīvu noteikšanai un ārstēšanai.
• Attīstīt kompetenci pētnieciskajam darbam ar CERN-MEDICIS, Šveice, piedāvātajiem inovatīvajiem radionuklīdien 149,152,161 Terbium un 43,44,47 Scandium

Apraksts

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar SIA “LabochemLV” projekta “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.

Projekta aktivitātes

  • Nepieciešamo izejvielu un analītisko reaģentu iegāde radiofarmaceitisko preparātu sintēzei
  • Analītisko metožu izstrāde, prekursoru sintēzes un  gala produkta  sintēzes rezultātu raksturošanai
  • Ga-PSMA, F-PSMA  un Lu-PSMA AFV laboratorijas sintēžu metodikas izstrāde
  • 68Ga-PSMA un 18F-PSMA  ar 177Lu-PSMA sintēzes tehnoloģijas aprobācija, optimizācija un verifikācijas sēriju sintēze laboratorijas apstākļos
  • Iegūto preparātu radiofarmaceitiskās spējas pārbaude ar Pozitronu emisijas tomogrāfijas / Datortomogrāfijas  (PET/CT)  iekārtu izmantojot fantomu tehnoloģiju
  • Gala atskaites sagatavošana

 

Aktualitātes projektā līdz 29.06.2018.
  • 2018. gada maijā uzsākta projekta īstenošana un pirmās projektā plānotās aktivitātes.
  • Apkopota informācija un veikta literatūras izpēte par tehnoloģiju un analītisko metožu izstrādi.
Aktualitātes projektā līdz 10.10.2018.

Veikta zinātniskās literatūras izpēte par Ga-PSMA un F-PSMA aktīvo vielu sintēzēm, kā arī izstrādātas laboratorijas mēroga sintēžu metodikas šo substanču sintēzei ar specializētiem sintēzes moduļiem. Sagatavota Ga-PSMA sintēzes dokumentācija un sākotnējā dokumentācija F-PSMA sintēzei.

Veikta zinātniskās literatūras un citas pieejamās informācijas izpēte arī terapeitiskā radiofarmaceitiskā preparāta Lu-PSMA aktīvās vielas sintēzei, kā arī izstrādātas laboratorijas mēroga sintēžu metodika tā sintēzei ar specializētu sintēzes moduli. Veikta F-PSMA laboratorijas sintēzes metodes un galaprodukta sagatavošanas optimizācija.

Sagatavota dokumentācija F-PSMA sintēzei un galaprodukta sagatavošanai atbilstoši LRP prasībām un uzsākta dokumentācija sagatavošana Lu-PSMA sintēzei ar specializētām iekārtām.

Aktualitātes projektā līdz 31.12.2018. (Noslēguma)

Projekta noslēguma posmā veikta F-PSMA laboratorijas sintēzes metodes un galaprodukta sagatavošanas verifikācija, kā arī LuPSMA aktīvās vielas sintēze un tās aprobācija, piemērojot to dažādu Lu-PSMA alternatīvu sintēzēm. Veikta arī  Lu-PSMA dokumentācijas izstrāde un Ga-PSMA un F-PSMA radiofarmaceitisko spēju pārbaude ar Pozitronu emisijas tomogrāfijas / Datortomogrāfijas (PET/CT) iekārtu. 2018. gada novembrī projekta īstenošana RSU sadaļai sekmīgi pabeigta.