Pārlekt uz galveno saturu

Atbalsta pasākumi jauniešiem ar autisma spektra traucējumiem integrācijai izglītības sistēmā

Projekta/līguma nr.
2007/0087/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.3.7./0007/0066
Projekta finansējums
71 123,67 EUR, tai skaitā 56 898,94 EUR ESF finansējums un 14 224,74 EUR valsts budžeta finansējums
Projekta vadītājs
Inga Rutmane
Projekta īstenošana
01.08.2007. - 31.07.2008.

Mērķis

Veicināt jauniešu ar autisma spektra traucējumiem integrāciju izglītībā un sabiedrībā, uzlabot to dzīves kvalitāti un mazināt to atstumtību, radot atbalstošu vidi, nodrošinot apmācības kursu „Bērna ar funkciju traucējumiem personīgais asistents”, pamatojoties uz speciāli izstrādātiem mācību materiāliem un palīglīdzekļiem

Apraksts

Projekta aktivitātes

 • Izstrādāt profesionālās pilnveides izglītības programmu 360 stundu apjomā pedagogiem, vecākiem un speciālistiem darbā ar jauniešiem ar autisma spekta traucējumiem, kurā ietverti teorētisku problēmu skaidrojumi ar padziļinātu ievadkursu medicīnā, kā arī ieteikumi nodarbību vadīšanā, praktiski piemēri
 • Izstrādāt lekciju metodisko materiālu par rehabilitācijas palīglīdzekļu pielietojumu, papildinot to ar vizualizācijas paraugiem, izmantošanai programmas praktiskajā daļā
 • Jaunās mācību programmas testēšana, pedagogu, vecāku un jauniešu apmācību procesā
 • Sagatavot informatīvo bukletu sabiedrības skaidrošanai par autisma atpazīstamību, norisi
 • Nodrošināt informācijas pieejamība virtuālā vidē, ievietojot aktuālo informāciju mājas lapā www.autisms.lv
 • Sagatavot pieredzes krājumu ar labāko, praktiski pielietoto piemēru aprakstiem un skaidrojumiem

Projekta mērķa grupa

 • 12 audzēkņi vecumā no 15-18 gadiem, kuriem identificēti autisma spektra traucējumi
 • 12 pedagogi, kuri strādā ar jauniešiem ar autisma spektra traucējumiem
 • 12 jauniešu vecāki, kuru bērniem ir autisma spektra traucējumi

Projekta rezultāti

 • Individuālā apmācība Rehabilitācijas procesā projektā iesaistītiem jauniešiem ar autisma spektra traucējumiem
 • Izstrādāta profesionālās pilnveides izglītības programma pedagogiem, vecākiem, speciālistiem darbā ar jauniešiem ar autisma spekta traucējumiem

Projekta īstenošanā notika sadarbībā ar Rīgas 1.speciālo internātpamatskolu, Rīgas 3.speciālo pamatskolu, Rīgas 5.speciālo internātpamatskolu, Liepājas speciālo skolu un Latvijas Autisma apvienību