Pārlekt uz galveno saturu

Atbalsts dabaszinātnēs un veselības aprūpē studējošiem maģistrantiem Rīgas Stradiņa universitātē (II kārta)

Projekta/līguma nr.
2011/0016/1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/005
Projekta finansējums
77 640,42 EUR, tai skaitā 69511,47 EUR ESF finansējums un 8128,95 EUR valsts budžeta līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Ieva Cipruse
Projekta īstenošana
01.10.2011. - 01.08.2014.

Mērķis

Sekmēt dabaszinātņu un veselības aprūpes jomu attīstību Latvijā, veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu speciālistu apmācību, un sagatavot augsti kvalificētus speciālistus šajās jomās, tādējādi veicinot tautsaimniecības, radošu industriju un izglītības attīstību.

Apraksts

Projekta aktivitātes

 • Konkursa organizēšana
 • Stipendijas piešķiršana
 • Projekta publicitātes nodrošināšana

Projekta mērķgrupa pilna laika maģistranti, kuri studē valsts budžeta finansētajās vai maksas studiju vietās šādās maģistra studiju programmās

 • Biomedicīna
 • Klīniskā farmācija
 • Fizioterapija
 • Māszinības
 • Uzturzinātne
 • Sabiedrības veselība
 • Mākslas terapija
Projekta rezultāti

11 maģistranti pabeiguši studiju programmu un ieguvuši maģistra grādu

 • Denisjuka Jeļena, Mūzikas terapija A1-Anon dalībnieku pašcieņas paaugstināšanai un līdzatkarības mazināšanai
 • Dubiņina Evita, Mūzikas terapija A1-Anon dalībnieku pašcieņas paaugstināšanai un līdzatkarības mazināšanai
 • Guserova Jeļizaveta, Fizioterapeitu ārstēšanas pieeja un neformālo aprūpētāju iesaiste pieaugušo rehabilitācijā: fizioterapeitu pieredzes naratīvā analīze
 • Lezdiņa Baiba, Mākslas terapija trauksmes mazināšanai Minesotas programmas pacientiem
 • Lutere Ilze, Uztura nozīme policistisku olnīcu sindroma ārstēšanā sievietēm ar virssvaru
 • Ļaudobele Karolīna, Veiksmīga novecošana un ar to saistītie faktori
 • Rence Liene, Uztura nozīme mutes kandidozes pacientu aprūpē
 • Šica Kristīne, Latvijas iedzīvotāju attieksme pret veselību un izglītības līmenis kā uztura paradumu ietekmējošie faktori
 • Vegnere Madara, Nevakcinēšanās pret gripu un difteriju asociētie faktori Latvijas pieaugušo populācijā
 • Zariņa Elīna, Vizuāli plastiskās mākslas terapijas pašcieņas paaugstināšanā un subjektīvās labklājības izmaiņām pacientiem ar depresīviem traucējumiem
 • Zeberkste Laimdota, Māsu emocionālā inteliģence, stresa pārvarēšanas veidi un to savstarpējā saistība