Pārlekt uz galveno saturu

Atbalsts dabaszinātnēs un veselības aprūpē studējošiem maģistrantiem Rīgas Stradiņa universitātē (I kārta)

Projekta/līguma nr.
2009/0145/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/007
Projekta finansējums
541 545,01 EUR, tai skaitā 460 311,84 EUR ESF finansējums un 81 233,17 EUR valsts budžeta līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Ieva Cipruse
Projekta īstenošana
10.08.2009. - 30.06.2013.

Mērķis

Sekmēt dabaszinātņu un veselības aprūpes jomu attīstību Latvijā, veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu speciālistu apmācību, un sagatavot augsti kvalificētus speciālistus šajās jomās

Apraksts

Projekta aktivitātes

 • Konkursa rīkošana un pretendentu atlase
 • Stipendijas piešķiršana

Projekta mērķgrupa ir pilna laika studenti, kuri studē valsts budžeta finansētajās vai maksas vietās šādās maģistra studiju programmās

 • Biomedicīna
 • Klīniskā farmācija
 • Fizioterapija
 • Māszinības
 • Uzturzinātne
 • Sabiedrības veselība
 • Mākslas terapija
Projekta rezultāti

Maģistra darbi

 1. Andersone Laura 
  "Gulošu pacientu personīgākās higiēnas nodrošināšanas izpēte klīnikā un dokumentu izstrāde"; Anšmite Gunta, "Drāmas terapija Parkinsona slimības pacientiem depresijas simptomu mazināšanai"
 2. Aitullina Aleksandra
  "Sedācija un pretsāpju terapija pacientiem ar akūto pankreatītu, kas tika hospitalizēti Rīgas Austrumu slimnīcas un Tartu universitātes slimnīcas intensīvas aprūpes vienībās (IAV)"
 3. Ābele Anita
  "Drāmas terapija geriatriskajiem pacientiem ar depresīvu reakciju"
 4. Balode Aija
  "Augšanas faktoru īpatnības vienpusējas lūpas un alveolārā izauguma šķeltnes deguna plastikas materiālā"
 5. Baumane-Auza Dita
  "Mākslas terapija grūtniecēm depresijas un trauksmes simptomu mazināšanai"
 6. Bebriša Lienīte
  "Trauksmes izpēte deju un kustību terapijā ar novārtā pamestiem bērniem"
 7. Bērziņa Dace
  "Mutāciju noteikšana MLH1un MSH2 gēnos HNPCC un HEC slimniekiem"
 8. Bindere Iveta
  "Perifēro vēnu kanilēšanas un aprūpes vadlīniju ievērošana māsu praksē"
 9. Boļševa Jūlija
  "Optimālā ķermeņa atbalsta virsma vēdera muskulatūras izturības vingrinājumā"
 10. Bukova-Žideļūna Aija
  "Latvijas iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības paradumu maiņa un to ietekmējošie faktori"
 11. Bulāne Ligita
  "Inficēšanās ar akūtām zarnu infekcijām riska faktori zīdaiņiem"
 12. Ciganovska Sanita
  "MTFES" aptaujas adaptācija Latvijā un tās pielietojums vizuāli plastiskās mākslas terapijā sievietēm ar krūts vēzi"
 13. Dakse Evita
  "ZS(DDS) testa adaptācija Latvijā un tā pielietojums vizuāli plastiskās mākslas terapijā saistībā ar BDA-II pieaugušajiem ar depresiju"
 14. Dembovska Indra
  "Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma farmokoterapijas aktualitātes bērniem Latvijā"
 15. Dēliņa Inga
  "Attieksme pret abortu un tās ietekmējošie faktori reproduktīvā vecuma iedzīvotājiem Latvijā"
 16. Duhovka Jana
  "Individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profila emocionālās un sociālās funkcionēšanas izvērtēšanas skalu adaptācijas pirmais posms un to specifisko iezīmju noteikšana pacientiem ar uzvedības traucējumiem"
 17. Gaidlazda Rasa
  "Fizioterapeita profesionālās darbības aspekti un pacientu vērtējums par fizioterapijas pakalpojumiem ambulatorās ārstēšanas etapā"
 18. Gaile Zinta
  "Izgulējumu riska vērtēšana pēc Bradena un Nortona skalām sociālās aprūpes iestādē"
 19. Garnaka Rita
  "Drāmas terapija Parkinsona slimības pacientiem trauksmes simptomu mazināšanai"
 20. Geidmane Dace
  "Deju un kustību terapija bērnu ar bronhiālo astmu mātēm vecāku stresa mazināšanai"
 21. Glāzere Liene
  "Aerbo darba spēju un dozētas fiziskās slodzes ietekmes novērtējums uz tām Latvijas Nacionālās operas baleta māksliniekiem"
 22. Grīnberga Daiga
  "Likumdošanas ietekme uz pasīvās smēķēšanas izplatību saistībā ar sociālekonomiskajiem faktoriem Latvijā"
 23. Gudakovska Evita
  "Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas sistēmas kategoriju kopu lietošana bērnu ar cerebrālo trieku veselības stāvokļa raksturošanai"
 24. Ignace Gita
  "Fitoestrogēni sievietes uzturā uz slimību profilaksē"
 25. Kalniete Dagnija
  "Lielo delēciju un inserciju noteikšana augstas un vidējas penetrances onkogēnos ar MLPA"
 26. Kalniņa Anda
  "Pacients ar cervikogēno vertigo: fizioterapijas rezultātus ietekmējošo faktoru izpēte"
 27. Kalviša Ilona
  "Biežāko medikamentozo blakus parādību sastopamība pacientiem ar priekšdziedzera vēzi hormonālās terapijas laikā"
 28. Kaļupniece Inese
  "Mioskeletālās disfunkcijas analīze pacientiem ar idiopātisko skoliozi: kvalitatīva vairāku gadījumu analīze"
 29. Karjagina Viktorija
  "Deju un kustību terapija subjektīvās sāpju sajūtas un trauksmes mazināšanai pacientiem ar hroniskām muskuloskeletālām sāpēm"
 30. Karole Kristīne
  "Agrīnās fizioterapijas efektivitāte krūts vēža pacientēm pēc mastektomijas"
 31. Karpikova Irina
  "Sporta izmantota uztura bagātinātāja atbilstība reglamentētājām prasībām un sportistu izvirzītajiem mērķiem"
 32. Kļava Ilze
  "Faktori, kas sekmē nozokomiālās infekcijas attīstību veicinot urīnpūšļa katetrizāciju un aprūpi māsas darbā
 33. Kļaviņa Solvita
  "Psihoemocionālo, diagnosticēto un subjektīvo veselības traucējumu saistības ar darba kavējumiem un nespēju veikt savus ikdienas pienākumus"
 34. Kļaviņa Lelde
  "Kardiovaskulātās slimības saistība ar riska faktoriem otrā tipa cukura diabēta pacientiem no 2005. līdz 2010.gadam"
 35. Koerna Diāna
  "Ar dzīvesveidu saistīto riska faktoru maiņa diagnosticēto hipertensijas gadījumā"
 36. Koerns Edvīns
  "Otago vingrojumu programma kritienu riska mazināšanā vecāka gadagājuma personām".
 37. Konova Šarlote
  "Latvijas iedzīvotāju augļu, dārzeņu un to sulu lietošana uzturā saistībā ar demogrāfiskiem, ģeogrāfiskiem, sociālekonomiskiem un veselības faktoriem"
 38. Kovkājeva Evija
  "Drāmas terapija pašcieņas paaugstināšanai pacientiem ar simptomātiskiem ēšanas traucējumiem"
 39. Kožinova Olga
  "Rehabilitācijas uzsākšanas laiks saistībā ar funkcionālās neatkarības izmaiņām personām pēc insulta"
 40. Krauliņa Lana
  "Aerobo darbaspēju testi to precizitāte, pielietošanas iespējas cilvēkiem ar dažādu fizisko sagatavotību"
 41. Krevica Edīte
  "Vizuāli plastiskās mākslas terapijas ietekme uz depresijas simptomiem sievietēm no sociālā riska ģimenēm"
 42. Krisberga Sandra
  "Deju un kustību terapijas kustību un komunikācijas saistīšanas metodes efektivitāte personām ar demenci sociāli psiholoģisko faktoru kontekstā"
 43. Krustiņa Anna
  "Fizioterapeitu profesionālā karjeras analīze Latvijā"
 44. Krūmiņa Alise
  "Alkohola lietošanas paradumu saistība ar fizisko aktivitāti Latvijas pieaugušo populācijā"
 45. Kukliča Sanita
  "Grūtnieču sociāldemogrāfisko un veselību raksturojošu faktoru sakarības ar dzemdību veidu"
 46. Ķire Aida
  "Pacientu izpratne par kompresijas zeķu lietošanas nozīmi pie vēnu varikozes"
 47. Lakiša Svetlana
  "Psihosociālo darba vides faktoru un darba organizācijas faktoru ietekme un veselības faktoriem"
 48. Lauva Elīna
  "Sakarības starp apakšējo ekstremitāšu funkcionālo stabilitāti, augšstilba apkārtmēru un sporta/ rekreācijas aktivitāšu un dzīves kvalitātes līmeni pēc priekšējās krusteniskās saites rekonstrukcijas rehabilitācijas pacientiem ar semiT-G autograftu"
 49. Lazda Ilva
  "Vegānu ķermeņa uzbūves un uztures stāvokļa novērtējums"
 50. Leikuse Diāna
  "Aprūpētāju un aprūpējamo viedoklis par neformālajiem aprūpētājiem nepieciešamajām kompetencēm cilvēku ar neiromuskulārām saslimšanām aprūpē"
 51. Leite Inguna
  "Zināšanas un riska faktori kardioloģiskiem pacientiem ar metaboliskā sindroma simptomiem"
 52. Logina Irina
  "Gados vecāku sociālās aprūpes centru iemītnieku kritienu riski un kritienu sekas"
 53. Meteļica Arnita
  "Apmierinātība ar dzīvi gados vecām sievietēm Latvijā"
 54. Mihailova Anna
  "Veselības fiziskās kondīcijas rādītāji studējošiem jauniešiem"
 55. Moroza Sigita
  "Valsts garantētais atalgojums māsām no valsts budžeta finansētajās veselības aprūpes iestādēs"
 56. Muceniece Daiga
  "Dezinfekcijas un roku higiēnas līdzekļu nodrošinājums un lietderīgs pielietojums augsta riska nodaļā"
 57. Ozola Sarmīte
  "Stresa pārvarēšanas veidi un apmierinātība ar darbu māsu praksē"
 58. Pavilone Elita
  "Pacientu līdzestību ietekmējošie faktori tuberkolozes ārstēšanā"
 59. Pettinena Jeļena
  "Rīgas pilsētas iedzīvotāju apmierinātība ar ambulatorās veselības aprūpes sistēmas sniegtajiem pakalpojumiem"
 60. Plivna Everita
  "Māsas uzdevumi profilakses darbā ar pieaugušiem pacientiem ģimenes ārsta praksē"
 61. Podviženko Elīna
  "Priekšlaicīgu dzemdību saistība ar uroģenitālās sistēmas un seksuāli transmisīvajām infekcijām, kaitīgiem ieradumiem grūtniecības laikā, antenatālo aprūpi un iepriekšējo grūtniecību anamnēzi"
 62. Puhaļska Agnese
  "Sāpju menedžments māsas praksē darbā ar jaunpiedzimušajiem"
 63. Pulmane Kate
  "Bērnībā ģimenē pieredzētās nevērības saistība ar izjustiem psihoemocionāliem traucējumiem 18–25 gadus vecu Latvijas jauniešu vidū"
 64. Pulmanis Toms
  "Ģimenes, vardarbības un psihoemocionālo faktoru sakarības ar pašnāvnieciskajām tieksmēm 13-18 gadus vecu skolēnu vidū Latvijā"
 65. Rinkule Signe
  "Latvijas izlases riteņbasketbolistu enerģijas patēriņš, ķermeņa tauku saturs un atbilstoša uztura izvērtējums"
 66. Rovdaņika Jūlija
  "Fiziskas aktivitātes un to noteicošie faktori sievietēm, kuras apmeklē skaistumkopšanas salonu"
 67. Rozentāle Ingūna
  "Mukozīta ietekmējošie faktori onkolumattaloģiskiem pacientiem"
 68. Rožlapa– Grase Agne
  "Drāmas terapijas ietekme uz izdegšanas sindromu māsām"
 69. Rudzinska Kristīne
  "Drāmas terapijas ietekme postnatālās depresijas simptomu mazināšanai sievietēm- mātēm ar bērniem vecumā līdz 1 gadam Rīgā"
 70. Rūtiņa–Rūtenberga Sarmīte
  "Ēšanas paradumu saistība ar demogrāfiskiem un ģimeni raksturojošiem faktoriem Latvijas pusaudžu populācijā"
 71. Sedleniece Ilze
  "Uztura terapija 1.tipa cukura diabēta pacientiem ar hronisku nieru mazspēju pirmsdialīzes laikā"
 72. Skreitule Linda
  "Seksuālo attiecību pieredze pusaudžiem Latvijā saistībā ar atkarības vielu lietošanu un atšķirībām ģimenes struktūrā"
 73. Skripka Jeļena
  "Mūzikas terapija subjektīvās dzīves kvalitātes rādītāju paaugstināšanā vecāka gadagājuma cilvēkiem ar vaskulāro demenci"
 74. Sloka Sintija
  "Traumas bērniem vecumā no 1-5 gadiem atkarībā no to gūšanas aģenta"
 75. Spāre Zane
  "Antropozofisko zāļu lietošana Latvijā"
 76. Sprinģe Lauma
  "Bērnībā pieredzētās vardarbības ģimenē saistība ar alkohola lietošanu un smēķēšanu 18-25 gadus vecu Latvijas jauniešu vidū"
 77. Šilvāne Alīna
  "Dzīves kvalitātes un fiziskā stāvokļa apzināšanās pacientiem ar idiopātisko skoliozi korsetes valkāšanas laikā"
 78. Šitova Anastasija
  "D vitamīna avoti uzturā un tā deficīts Latvijas vīriešiem"
 79. Šķone Naira
  "Mākslā balstītā izvērtēšanas instrumenta "Putna ligzdas zīmējums" adaptācijas Latvijā pirmais posms un tā rādītāju saistība ar pieaugušo piesaisti atkarīgām personām"
 80. Šteina Anna
  "Drāmas terapija depresijas mazināšanai pacientiem ar simptomātiskiem ēšanas traucējumiem"
 81. Tepo Tatjana
  "Uztures stāvokļa novērtējums hemodialīzes pacientiem"
 82. Tropa Ieva
  "Mioskeletālās sistēmas traucējumi mūzikas skolas audzēkņiem"
 83. Upeniece Zanda
  "Hroniskā vīrushapatīta C kombinētās antivirālās terapijas blakusparādību uzskaite"
 84. Upīte Elīna
  "Ķermeņa masas indeksa, smēķēšanas un alkohola lietošanas sakarības ar psihoemocionāliem traucējumiem pieaugušo iedzīvotāju vidū Latvijā"
 85. Urbanoviča Solvita
  "Amnioifūzija kā primārās izvēles metode pie mekoneāliem augļa ūdeņiem un oligoidramnija dzemdībās"
 86. Urtāne Ramona
  "Slimības subjektīvā pieredze personām ar šizofrēniju: fenomenoloģisks pētījums"
 87. Vaivade Iveta
  "Aptaukošanās atšķirības starp dzimumiem un enerģijas homeostāzes regulācijas saistība ar apkārtējās vides un iedzimtības faktoriem Latvijas populācijā"
 88. Vasiļevska Jūlija
  "Veselības pašvērtējuma asociētie faktori gados veciem cilvēkiem"
 89. Veide–Nedviga Līga
  "MTFES" aptaujas adaptācija Latvijā un tās pielietojums vizuāli plastiskās mākslas terapijā trauksmes mazināšanai bērniem ar astmu"
 90. Velde Inga
  "Dažādu krūšu kurvja fizioterapijas (metožu) tehniku efektivitātes novērtējums bronhiolīta ārstēšanā bērniem līdz 24 mēnešu vecumam"
 91. Zellāne Mairita
  "Nodarbināto centieni ievērot veselīgus paradumus atkarībā no izglītības līmeņa"
 92. Zeltiņa Guna
  "Pacientu aprūpes intensitātes analīze „neatliekamās medicīnas palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā” daudzprofilu reģionālajā ārstniecības iestādē"
 93. Zemīte Solvita
  "Deju un kustību terapija depresijas simptomu mazināšanai ieslodzītajām sieviešu cietumā"
 94. Zuboviča Jeļena
  "Rīgas pusaudžu izpratne par enerģijas dzērieniem un to lietošana"
 95. Žiaugre Anete
  "Lābana kustību analīzē balstītā Piepūles kvalitāšu izvērtēšanas instrumenta konstruēšanas sākumposms"

2011.gada Konkursa ESF stipendijas saņemšanai rezultāti

Rīgas Stradiņa universitāte Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu „Atbalsts dabaszinātnēs un veselības aprūpē studējošiem maģistrantiem Rīgas Stradiņa universitātē”, vienošanās Nr. 2009/0145/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/007 un vienošanās Nr. 2011/0016/1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/005 ietvaros izsludināja stipendiju konkursu maģistrantiem, kuri studē sekojošās maģistra studiju programmās Rīgas Stradiņa universitātē: Biomedicīna, Klīniskā farmācija, Fizioterapija, Māszinības, Uzturzinātne, Sabiedrības veselība, Mākslas terapija

Konkursā stipendiju saņemšanai pieteicās 40 maģistranti. Saskaņā ar projektu „Atbalsts dabaszinātnēs un veselības aprūpē studējošiem maģistrantiem Rīgas Stradiņa universitātē” nolikumu Mācību prorektore 2012. gada 30. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu piešķirt stipendiju 13 maģistrantiem

Vienošanās Nr. 2009/0145/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/007 ietvaros 6 maģistrantiem

Uzvārds, vārds,    Studiju programma,   studiju gads

 • Aitullina Aleksandra, Klīniskā farmācija, 1
 • Leikuse Diāna, Fizioterapija, 1
 • Šķone Naira, Mākslas terapija, 2
 • Sloka Sintija, Sabiedības veselība, 1
 • Upeniece Zanda, Klīniskā farmācija, 1
 • Lazda Ilva, Uzturzinātne, 1

Vienošanās Nr. 2011/0016/1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/005 ietvaros 7 maģistrantiem

 • Denisjuka Jeļena, Mākslas terapija, 2
 • Dubiņina Evita, Fizioterapija, 1
 • Guserova Jeļizaveta, Fizioterpija, 1
 • Vegnere Madara, Sabiedrības veselība, 1
 • Lutere Ilze, Uzturzinātne, 2
 • Zariņa Elīna, Mākslas terapija, 3
 • Šica Kristīne, Sabiedrības veselība, 2