Pārlekt uz galveno saturu

Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums

Projekta/līguma nr.
EEZ09AP-22/04
Projekta finansējums
33 330,00 EUR, tai skaitā 29 997,00 EUR EEZ/Norvēģijas valdības finanšu instrumenta finansējums un 3333,00 EUR RSU līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Dr. Mārīte Ārija Baķe
Projekta īstenošana
01.10.2009. - 31.10.2010.

Mērķis

Novērtēt biroja tehniskā aprīkojuma (nanodaļiņu un ķīmisko vielu) iespējamo ietekmi uz veselību un izglītot aroda ārstus un darba aizsardzības speciālistus par biroju darba vides riskiem

Apraksts

Pieaugošās biroju darbinieku veselības un diskomforta sūdzības ir aktualizējušas jautājumu par biroju tehnikas radīto piesārņojumu darba vidē un tā ietekmes uz organismu novērtēšanu. Nanodaļiņas, kas izdalās no biroja tehnikas, savu mazo izmēru un lielās kontakta virsmas dēļ spēj iekļūt no elpceļiem asinsritē un dažādu orgānu šūnās, izraisot kaitīgus veselības efektus

Projekta ietvaros plānots novērtēt ar DDVVI rīcībā esošo moderno aparatūru nanodaļiņu uzņemšanas risku organismā pēc nanodaļiņu skaita un to virsmas laukuma, identificēt piesārņotāju vielu kvalitatīvo un kvantitatīvo daudzumu, izmantojot gāzu hromatogrāfu ar masspektrālo detekciju. Biroju tehniskā aprīkojuma (printeri, kopētāji) piesārņojuma iespējamā ietekme uz organismu tiks novērtēta eksperimentāli pēc nanodaļiņu biokinētikas eksperimentālo dzīvnieku organismā, to izgulsnēšanās konkrētos orgānos un organisma atbildes reakcijas. Pētījums dos pamatojumu iekštelpu gaisa normatīvu izstrādei neindustriālā darba vidē, darba vietas risku novērtēšanas metodikas uzlabošanai un izglītojošām semināram aroda veselības ārstiem un darba aizsardzības speciālistiem

Projekta aktivitātes

  • Pētījums par piesārņotāju kvalitatīva un kvantitatīva noteikšanu biroju darba vidē
  • Eksperimentāls pētījums par biroju tehniskā aprīkojuma radītā darba vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz organismu
  • Korelāciju noteikšana starp piesārņojošiem faktoriem un organisma atbildes reakcijām
  • Semināra sagatavošana un organizēšana veselības aizsardzības un darba drošības speciālistiem