Pārlekt uz galveno saturu

Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās

Projekta/līguma nr.
VPP-COVID-2020/1-0004
Projekta finansējums
497 580,00 EUR, tajā skaitā RSU finansējums 61 696 EUR
Projekta vadītājs
Tālis Juhna (RTU)
Projekta īstenošana
01.07.2020. - 31.03.2021.

Mērķis

Ierobežot Covid-19 infekcijas un citu slimību izplatību veselības aprūpes un augsta riska zonās, izstrādājot drošas, inovatīvas tehnoloģijas un produktus kolektīvai un individuālai iedzīvotāju un profesionāļu aizsardzībai.

Apraksts

7_juhna.png

Projektā vadošie Latvijas zinātnieki un inženieri no deviņām vadošajām Latvijas universitātēm un zinātniskajiem institūtiem izstrādās progresīvus risinājumus COVID-19 seku mazināšanai, kas pielietojami veselības aprūpes un citās augsta riska zonās, piemēram, sabiedriskajā transportā. Projekts risina visas MK Noteikumu Nr. 560 Covid-19 seku mazināšanai 6.7. uzdevuma tēmas. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot pakalpojumu noturību un kvalitāti veselības aprūpes zonās COVID-19 un citu infekcijas slimību laikā, uzlabojot un attīstot uzticamas tehnoloģijas un koncepcijas. Projekta rezultāti atvieglos veselības aprūpes speciālistu, sabiedrisko pakalpojumu un visas sabiedrības labklājību, samazinot darba slodzi, veselības riskus, ar darbu saistīto stresu un pakalpojuma sniegšanas laiku. Projekta zinātniskie rezultāti tiks publicēti zinātniskos rakstos starptautiskos zinātniskos žurnālos un pēc iespējas tiks prezentēti zinātniskās konferencēs un nacionālajos semināros, jo īpaši, lai informētu mērķauditoriju. Izstrādāto tehnoloģiju prototipi tiks demonstrēti vismaz vienā no Latvijas slimnīcām. Projekta īstenošana paredz arī studentu un jauno zinātnieku iesaistīšanos pētniecībā, jo viņi tiks pārstāvēti gandrīz visu projekta partneru iesaistītajā personālā.