Pārlekt uz galveno saturu

Jaunu metožu, tehnoloģiju un risinājumu izstrāde un pārbaude Latvijas lauksaimniecības augu cilmes šūnas iegūšanas procesā, radot inovatīvu risinājumu to tālākai integrācijai dzeramajā ūdenī

Projekta/līguma nr.
19-00-A01612-000013
Projekta finansējums
56 287,66 EUR, , Projekta kopējais finansējums ir 500000,00 EUR, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 423362,48 EUR.
Projekta finansējums par RSU aktivitātēm 56287,66 EUR, tai skaitā publiskais līdzfinansējums 50658,89 EUR un RSU līdzfinansējums 5628,77 EUR
Projekta īstenošana
01.10.2019. - 31.03.2021.

Mērķis

Projekta mērķis ir inovatīva risinājuma radīšana, kas ļauj noskaidrot efektīvāko un ekonomiski lietderīgāko augu cilmes šūnu iegūšanas tehnoloģiju un augu cilmes šūnu izmantošanu dzeramajā ūdenī, radot labvēlīgu ietekmi uz cilvēka organismu, uz kā bāzes tiks izstrādāts absolūti inovatīvs augstas pievienotas vērtības produkts – augu cilmes šūnu saturošs dzeramais ūdens (funkcionālais dzēriens), kura izcelsme balstīta uz vietējām izejvielām.

Apraksts

Projekts tiek realizēts partnerībā:

Vadošais partneris:

  • SIA “Nordic Food”

Projekta partneri:

  • Rīgas Stradiņa universitāte
  • SIA “ILM”
  • SIA “Rasa Botanicals”
  • Ūdrīšu pagasta zemnieku saimniecība "KURMĪŠI"

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē