Pārlekt uz galveno saturu

Jaunu metožu, tehnoloģiju un risinājumu izstrāde un pārbaude Latvijas lauksaimniecības augu cilmes šūnas iegūšanas procesā, radot inovatīvu risinājumu to tālākai integrācijai dzeramajā ūdenī

Projekta/līguma nr.
19-00-A01612-000013
Projekta finansējums
56 287,66 EUR, , Projekta kopējais finansējums ir 500000,00 EUR, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 423362,48 EUR.
Projekta finansējums par RSU aktivitātēm 56287,66 EUR, tai skaitā publiskais līdzfinansējums 50658,89 EUR un RSU līdzfinansējums 5628,77 EUR
Projekta īstenošana
01.11.2019. - 30.01.2022.

Mērķis

Projekta mērķis ir inovatīva risinājuma radīšana, kas ļauj noskaidrot efektīvāko un ekonomiski lietderīgāko augu cilmes šūnu iegūšanas tehnoloģiju un augu cilmes šūnu izmantošanu dzeramajā ūdenī, radot labvēlīgu ietekmi uz cilvēka organismu, uz kā bāzes tiks izstrādāts absolūti inovatīvs augstas pievienotas vērtības produkts – augu cilmes šūnu saturošs dzeramais ūdens (funkcionālais dzēriens), kura izcelsme balstīta uz vietējām izejvielām.

Apraksts

Pasaules pārtikas tirgus tendence ir multifunkcionāli produkti un funkcionāla pārtika, kas ne tikai spētu dot nepieciešamās uzturvielas un kalorijas, bet arī nodrošinātu organismu ar svarīgiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem, kā rezultātā nodrošinātu cilvēka organismu ar dzīvības norisēm nepieciešamo enerģiju. Bioloģijas nozares viena no lielākajām šī brīža inovācijām ir augu cilmes šūnu iegūšana, kas ļauj audzēt augus laboratoriskos apstākļos un iegūt to cilmes šūnas, kam ir izteikti liela bioloģiskā aktivitāte. Projekta ietvaros tiek pētīta alternatīva augu cilmes šūnas iegūšanas tehnoloģija, radot pamatu jaunām iespējām pielietot augu cilmes šūnas pārtikas nozarē. Tiek izvirzīta jauna pieeja augu izcelsmes produktu ražošanai.

Tika veikts:

 1. trīs dažādu augu: kumelītes, topinambūra un ķimenes veiksmīgāko audzēšanas apstākļu izvērtējums;
 2. trīs dažādu augu: kumelītes, topinambūra un ķimenes augšanas laika skalas sagatavošanu, atzīmējot piemērotākos brīžus augu vasas daļu ievākšanai;
 3. trīs dažādu augu: kumelītes, topinambūra un ķimenes augu vasas daļu ievākšanas un kaltēšanas izvērtējumu drogu sagatavošanas apstākļu apkopojums;
 4. zinātniskās literatūras informāciju par augu cilmes šūnu iegūšanas tehnoloģijām, to priekšrocībām un trūkumiem analīzi;
 5. zinātniskās literatūras informāciju par augu cilmes šūnu aktivitātes noteikšanas metodēm, to priekšrocībām un trūkumiem analīzi;
 6. zinātniskās literatūras informāciju par augu cilmes šūnu saturošiem gala produktiem, to priekšrocībām un trūkumiem analīzi;
 7. zinātniskās literatūras informācijas par augu cilmes šūnām, to integrācijas iespējas pārtikas produktos, ķīmisko sastāvu,  fizikāli-ķīmiskās īpašības un sensorās īpašības analīzi;
 8. starptautiski atzītu standartu analīžu metožu dažādu fizikāli-ķīmisko analīžu veikšanai pētāmajiem produktu paraugiem analīzi;
 9. atbilstošas zinātniskās informācijas par augu cilmes šūnu iespējamo praktisko integrāciju dzeramajā ūdenī un cita veida pārtikas produktos analīzi;
 10. līdz šim veikto zinātnieku un potenciālo sadarbības partneru konferenču, padziļināto interviju un darba grupu rezultātiem.

Projekts tiek realizēts partnerībā:

Vadošais partneris:

 • SIA “Nordic Food”

Projekta partneri:

 • Rīgas Stradiņa universitāte
 • SIA “ILM”
 • SIA “Rasa Botanicals”
 • Ūdrīšu pagasta zemnieku saimniecība "KURMĪŠI"

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē