Pārlekt uz galveno saturu

Krēms ādas barjerfunkciju atjaunošanai (II posms)

Projekta/līguma nr.
KC-PI-2017/44
Projekta finansējums
170 000,00 EUR, tai skaitā 153000 EUR ERAF finansējums un 17000 EUR RSU līdzfinansējums
Projekta īstenošana
16.07.2018. - 28.09.2020.

Mērķis

Projekta kopējais mērķis ir krēma ādas barjerfunkcijas atjaunošanai pacientiem ar metabolo sindromu attīstība un komercializācija.

Apraksts

II posms Komercializācijas pasākumi

1. Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana

  • Izstrādnes vērtības noteikšana un licences piedāvājuma aprēķinu veikšana
  • Komercializācijas piedāvājuma informatīvo un prezentācijas materiālu izstrāde

2. Komercializācijas piedāvājuma virzīšana tirgū

  • Dalība starptautiskajās kontaktbiržās, brokerpasākumos un izstādēs
  • Potenciālo licenciātu uzrunāšana un ieinteresēšana
  • Tiešās (individuālās) vizītes pie potenciāliem licenciātiem

3. Rūpnieciskais pētījums

  • Sastāva gala receptūras ādas barjerfunkcijas atjaunošanai izstrāde

4. Licences līguma un citu juridisku dokumentu sagatavošana, intelektuālā īpašuma sagatavošana

  • Ekspertu piesaiste licences līguma un citu juridisku dokumentu sagatavošanai un konsultācijām RSU intelektuālā īpašuma tiesību nodošanai potenciālam licenciātam.

5. Projekta vadība

  • Projekta aktivitāšu ieviešanas administratīvā vadība atbilstīgi MK noteikumiem, līguma ar LIAA nosacījumiem un citiem normatīviem aktiem