Pārlekt uz galveno saturu

Memento mori: dzīves noslēgums, nāve un iztēlotā pēcnāve mūsdienu Latvijas iedzīvotāju dzīvespasaulē

Projekta/līguma nr.
lzp-2019/1-0223
Projekta finansējums
299 922,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
02.01.2020. - 31.12.2022.

Mērķis

Projekta mērķis ir iegūt empīriski un teorētiski pamatotas zināšanas par Latvijas iedzīvotāju priekšstatiem un izpratni par cilvēka mirstīgumu un nāvi kā nozīmīgu cilvēka dzīvespasaules daļu, un šīs izpratnes sociālās konstruēšanas procesiem.

Apraksts

Projekts ir iedalīts trīs savstarpēji saistītos darba virzienos, kas pievērsīsies: (I) Dzīves noslēgumam; (II) Priekšstatiem par labu un sliktu nāvi; (III) Iztēlotajai pēcnāvei. Pētījums tiks veikts fenomenoloģiskā perspektīvā, datu vākšanai izmantojot dokumentu un literatūras studijas, nacionāli reprezentatīvu kvantitatīvu pētījumu (aptauju) un fokusēto etnogrāfiju. Pētījumā tiks noskaidrots, kā Latvijas iedzīvotāji attiecas pret savu mirstīgumu un neizbēgamo nāvi, vai viņi gatavojas dzīves noslēgumam, vai un kā iedzīvotāju priekšstati atšķiras no nāves izpratnes mūsdienu medicīnā, vai daži miršanas veidi tiek uzskatīti par labākiem nekā citi, kādi ir izplatītākie priekšstati par to, kas notiek nāves brīdī, tūlīt pēc tam, vai Latvijas iedzīvotāji tic dzīves turpinājumam pēc ķermeņa fiziskās nāves. Projekta rezultāti tiks izklāstīti monogrāfijas formā. Projekts veicinās nāves un miršanas pētniecību (tanatoloģiju) Latvijā, apkopojot datu masīvu plašākiem salīdzinošiem starptautiskiem pētījumiem un sniedzot Latvijas gadījuma analīzi, kā arī pārbaudīs fenomenoloģiskās metodes pielietojuma iespējas tanatoloģiskos pētniecībai, tāpat arī veicinās pētījumos balstītu politisku lēmumu pieņemšanu, piemēram, par eitanāzijas iespējamo legalizāciju Latvijā.

Saistītās ziņas

Ko latvieši domā par nāvi? Ko atklās vērienīgs pētījums (21.02.2020.)

Sācies RSU zinātnieku pētījums par nāvi un pēcnāvi (20.01.2020.)