Pārlekt uz galveno saturu

Neformālās aprūpes speciālistu kompetenču uzlabošana darbā ar vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti (ALICE)

Projekta/līguma nr.
GRU006
Projekta finansējums
15 000,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.08.2012. - 31.07.2014.

Mērķis

1. Izstrādāt inovatīvu pārskatu par neformālās aprūpes speciālistiem nepieciešamajām kompetencēm darbā ar vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti
2. Uzlabot iemaņas, kas nepieciešamas, lai balansētu starp formāliem un neformāliem aprūpes veidiem
3. Iepazīt partnervalstu neformālās izglītības īstenošanas praksi, lai apkopotu labās prakses piemērus un dalītos pieredzē kopīgā platformā
4. Veicināt izpratni par kultūru atšķirībām un to ietekmi uz rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu partnervalstīs

Apraksts

Projekta aktivitātes

  • Izveidot digitālo platformu internetā
  • Īstenot 12 mobilitātes jeb mācību partnerības vizītes (sešas no tām jau ir īstenotas)

Projekta partneri

  • Lietišķo zinātņu universitāte Metropolia (Somija) - vadošais partneris
  • Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija)
  • Escola Superior de Saude do Alcoitão (Portugāle)
  • Sarkanā Krusta augstskola (Portugāle)
  • Tartu universitāte (Igaunija)
  • Vasila Ļevska Nacionālā sporta akadēmija (Bulgārija)