Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes un dabas zinātņu studiju programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai

Projekta/līguma nr.
2010/0097/3DP/3.1.2.1.1/09/VIAA/024
Projekta finansējums
7 353 156,79 EUR, tai skaitā 6 250 182,13 EUR ERAF finansējums, 527 222,39 EUR valsts budžeta finansējums un 575 752,28 EUR RSU līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Asja Lunga
Projekta īstenošana
18.09.2009. - 31.12.2013.

Mērķis

Modernizēt RSU infrastruktūru, nodrošinot ar iekārtām, aprīkojumu un mūsdienu modernām tehnoloģijām, atbilstoši studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai, kā arī pielāgojot to personām ar funkcionāliem traucējumiem

Apraksts

Projekta aktivitātes

1. Rekonstrukcija un renovācija dabaszinātņu un veselības aprūpes studiju programmu īstenošanai

 • Anniņmuižas bulv. 26A ēkas rekonstrukcija (būvniecības darbu veikšana, ēkas iekšējo komunikāciju uzstādīšana) un telpu (semināru (lekciju) zāļu, specializēto nodarbību (mācību), pirmsklīniskās apmācības centra, laboratoriju, konferenču zāles; datorklašu, datorcentra, bibliotēkas, akadēmiskā personāla un vispārējā personāla darba telpu u. c. telpu) izveide
 • Kronvalda bulv. 9 telpu renovācija – 1. kārtas būvniecības darbu veikšana, ēkas iekšējo komunikāciju sistēmas izveide, tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana
 • Infrastruktūras pielāgošana Anniņmuižas bulv. 26A (pandusa izveide pie ēkas ieejas, visu ēkas stāvu līmeņošana, liftu paplašināšana utt.)
 • Būvobjekta Anniņmuižas bulv. 26A labiekārtošana (apzaļumošana, celiņu ierīkošana utt.); A mācību korpusa Dzirciema ielā 16 renovācija (mācību laboratorijas ar sagataves telpām izveide, praktisko darbu, lekciju telpu, kā arī personāla, docētāju un laborantu darba telpu iekārtošana)

2. Iekārtu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju modernizēšana dabaszinātņu un veselības aprūpes studiju programmu īstenošanai

 • Datortehnikas, programmatūras, biroja tehnikas iegāde, uzstādīšana un tehniskās ekspluatācijas apmācība
 • Pamatlīdzekļu – tehnoloģisko iekārtu un specializētā apmācību aprīkojuma iegāde, uzstādīšana un tehniskās ekspluatācijas apmācība
 • Mēbeļu iegāde un uzstādīšana
 • Bibliotēkas labiekārtošana
 

Projekta rezultāti

Anniņmuižas bulv. 26A ēkas rekonstrukcija, Kronvalda bulv. 9 ēkas un Dzirciema ielas 16 A mācību korpusa renovācija ar kopējo platību 13050,88 m2, tostarp modernizēta infrastruktūra un pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī veikta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana

 • Anniņmuižas bulv. 26A izveidotas 24 semināru (lekciju) zāles, 26 specializētās nodarbību (mācību) telpas, 7 pirmsklīniskās apmācības centra telpas, 6 laboratorijas, konferenču zāles, 2 datorklases, datorcentrs, 3 akadēmiskā personāla darba telpas, 4 bibliotēkas telpas u. c.
 • Kronvalda bulv. 9, veikta ēkas renovācija. Izveidotas 4 preparēšanas zāles, 6 semināru zāles, datorcentrs, 6 akadēmiskā personāla darba telpas u. c.
 • Dzirciema ielā 16,  A-mācību korpusa renovācija. Izveidotas 39 laboratoriju telpas ar 9 preparātu sagataves telpām, 16 nodarbību (praktisko darbu un lekciju) telpas, 28 personāla darba telpas, docētāju un laborantu darba telpas
 • Iegādātas un uzstādītas speciālās medicīnas izglītības iekārtas un tehnoloģijas, IKT aprīkojums, programmatūra, mācību un darba mēbeles
Fotogalerija

mitc_panoramic.jpg