Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas Medicīnas koledžas studiju telpu rekonstrukcija un tehnoloģiju modernizācija

Projekta/līguma nr.
2010/0095/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/012/012
Projekta finansējums
3 426 275,40 EUR, tai skaitā 291 233,41 EUR ERAF finansējums un 51 394,13 EUR valsts budžeta finansējums
Projekta vadītājs
Mārtiņš Menniks
Projekta īstenošana
01.04.2010. - 31.12.2014.

Mērķis

Augstākās izglītības kvalitātes uzlabošana un pieejamības nodrošināšana RSU Liepājas filiāles (LMK) studiju programmās Ārstniecība un Māszinības, tajā skaitā studējošiem ar funkcionāliem traucējumiem Kurzemes plānošanas reģionā, nodrošinot ar atbilstošu aprīkojumu un tehnoloģijām

Apraksts

Projekta aktivitātes

  • Rīgas Stradiņa universitātes ēkas Riņķu ielā 24/26, Liepājā, 1. Kārtas rekonstrukcija (veikta ēkas būvkonstrukciju rekonstrukcija, veikta telpu pārplānošana, veikts telpu kapitālais remonts, kā arī citi darbi, lai nodrošinātu RSU Liepājas filiāles (Liepājas Medicīnas koledžas) darbības nodrošināšanu)
  • Tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana

Projekta rezultāti

  • Rīgas Stradiņa universitātes ēkas Riņķu ielā 24/26, Liepājā, 1. kārtas rekonstrukcija
  • Iegādātas un uzstādītas informācijas tehnoloģijas
  • Piegādāts un uzstādīts Medicīnas izglītības apmācību aprīkojums, iekārtas
  • Veikta specializēto apmācību mēbeļu piegāde un uzstādīšana
  • Specializētajās apmācību un darba telpās uzstādītas biroja mēbeles