Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes attīstība un veicināšana kopējā Eiropas pētniecības telpā (II kārta)

Projekta/līguma nr.
2015/0007/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/013
Projekta finansējums
70 314,00 EUR
Projekta vadītājs
Asja Lunga
Projekta īstenošana
01.01.2015. - 30.11.2015.

Mērķis

Palielināt RSU zinātniskās kapacitātes attīstību un iesaisti Eiropas kopējā pētniecībā veselības, sociālo un humanitāro zinātņu jomās, tādējādi veicinot RSU kā zinātniskās institūcijas atpazīstamību

Apraksts

Projekta aktivitātes

 • 8 (astoņu) projekta iesniegumu izstrāde ES pētniecības un inovācijas programmās
 • Komandējumi un darba braucieni saistīti ar projektu sagatavošanu
 • Apmācības projekta iesniegumu sagatavošanā, pieaicinot personas ar pieredzi ES pētniecības un inovāciju programmas projektu izstrādē un īstenošanā
 • Dalība IZM apstiprinātajās konferencēs-EuroNano Forum 2015 un 10. Baltijas jūras zinātnes konferencē
Projekta rezultāti

1. Sagatavoti un iesniegti projektu pieteikumi

 • COST programmā–EUROMENE
 • H2020 TWINNING programmā–VirAutoim, TWINME, VACTRAIN, TRANSEPI
 • H2020-INT-Society–2015 programmā–INFORM
 • H2020 Young–Society–2015 programmā–EASE
 • H2020-PHC–2015 programmā–MIC
 • H2020-FCT–2015 programmā–FOCOSO
 • H2020 uzsaukumā H2020–MSCA–ITN–2016

2. Komandējumi, tikšanās ar sadarbības partneriem par projektu iesniegumu izstrādi (Vācija, Igaunija, Lietuva)

3. Dalība IZM apstiprinātajās konferencēs

 • Dalība EuroNano Forum 2015. (V. Kasjanovs, vadošais pētnieks)
 • Dalība 10. Baltijas jūras zinātnes konferencē