Pārlekt uz galveno saturu

Tuberkulozes mikrouzliesmojumos iesaistīto zāļu rezistento M. tuberculosis celmu analīze

Projekta/līguma nr.
23030102
Projekta finansējums
30 000,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
02.09.2019. - 31.03.2020.

Mērķis

Projekta mērķis ir tuberkulozes mikrouzliesmojumos iesaistīto M. tuberculosis izolātu padziļinātā analīze izmantojot pilna genoma sekvenēšanas metodes un bioinformātisko analīzi.