Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Agnese Reine-Vītiņa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Civiltiesības

Mērķis

Veicināt pamatzināšanu apguvi un veidot izpratni par apdrošināšanas tiesībām, prast pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā darbībā, identificēt aktuālos problēmjautājumus, analizēt nacionālos un starptautiskos tiesas spriedumus apdrošināšanas tiesībās.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās, Saistību tiesības, Civilprocesa tiesības, Administratīvās tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti definēs apdrošināšanas jēdzienus, identificēs subjektus, aprakstīs apdrošināšanas veidus, definēs apdrošināšanas līguma un apdrošinātāju darbības tiesisko regulējumu. Spēs identificēt un analizēt problēmsituācijas apdrošināšanas tiesībās, piedāvāt atbilstošus risinājumus, piemērojot nacionālos un starptautiskos normatīvos aktus.

Prasmes

Studenti mācēs identificēt un analizēt iespējamās problēmsituācijas, piedāvāt tiesiski pamatotus, konstruktīvus problēmsituāciju risinājumus un piemērot atbilstošos normatīvos aktus apdrošināšanas tiesību jautājumos.

Kompetences

Studenti spēs veikt konkrētus ar apdrošināšanas tiesībām saistītus uzdevumus un pienākumus, izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Piemēros tiesību normas atbilstoši likuma izvirzītajām prioritātēm, tādā veidā veicinot prasmes strādāt ar normatīvo aktu bāzi un tiesību izpratni kopumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleAgnese Reine
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleJeļena Alfejeva
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleAgnese Reine