Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Santa Eglīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Radīt izpratni par darba vides aizsardzību un ergonomiku, par darba aizsardzības un ergonomikas lomu veselības saglabāšanā un praktiskām izmantošanas iespējām.

Priekšzināšanas

Normālā anatomija, fizioloģija, informācijpratība, klīniskā medicīna, klasiskā masāža.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās darba vides aizsardzības sistēmu un ergonomikas nepieciešamību; spēs nosaukt un izskaidrot ergonomikas pamatprincipus; darba vides faktorus un indivīda spējas, kas ietekmē darba veikšanu; nosaukt un paskaidrot ergonomiskos principus masiera darbībā, iespējamo funkcionālo traucējumu cēloņus un sekas; raksturot ergonomikas lomu pilnvērtīgas veselības procesa nodrošināšanā un izskaidrot darba risku iedarbību uz cilvēka darba spējām un veselības stāvokli.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot:
• identificēt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības darba vietā, darba vides iespējamos kaitīgos faktorus;
• demonstrēt ergonomikas pamatprincipus, analizēt ar darbu un indivīdu saistītos ierobežojumus un resursus, kas ietekmē darba veikšanu;
• identificēt ergonomikas problēmas situācijas uzdevumos.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students prot pielietot ergonomikas prasmes ikdienas darbā un profesionālajā darbībā; identificēt problēmas un atpazīt riska faktorus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža2Pirmais līmenisObligātsSanta Eglīte