Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Krēvica-Rozenberga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģija

Mērķis

Radīt izpratni un iegūt zināšanas par grūtnieces un dzemdētājas aprūpi, grūtniecības un dzemdību patoloģijām, ginekoloģiskām saslimšanām.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā un patoloģiskajā fizioloģijā, farmakoloģijā, saskarsmē un ētikā.

Rezultāti

Zināšanas

Students, apgūstot studiju kursu, spēj aprakstīt sievietes dzimumorgānu anatomiju; izprot menstruālo ciklu un hormonālo regulāciju; prot nosaukt kontracepcijas metodes; ir ieguvuši izpratni par apaugļošanos, augļa attīstības gaitu, māk izskaidrot fizioloģisku un patoloģisku dzemdību norisi; izprot galvenos dzemdību palīdzības principus patoloģisku dzemdību gadījumā; spēj veikt diferenciāldiagnostiku pie akūtiem stāvokļiem ginekoloģijā; izprot operatīvo ginekoloģiju, galvenās ginekoloģiskās saslimšanas bērnu un pusaudžu vecumā, aprūpi.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students apgūst un praktiski prot: raksturot sievietes dzimumorgānu anatomiju un fizioloģiju; paskaidrot sievietei menstruālā cikla fizioloģiju; raksturot apaugļošanās fizioloģiju un augļa attīstību; demonstrēt uz mulāžas dzemdību biomehānismus; novērtēt patoloģiju grūtniecības laikā, risināt problēmas dažādās klīniskās situācijās – grūtniecības, dzemdību, pēcdzemdību periodā pie ginekoloģiskām saslimšanām; prot paskaidrot izmeklējumu nepieciešamību, interpretēt iegūtos rezultātus, nozīmēt izmeklējumus, izvērtēt priekšvēža saslimšanas, labdabīgus un ļaundabīgus audzējus.

Kompetences

Studenti prot novērtēt fizioloģisku un patoloģisku dzemdību norisi, praktiski spēj pieņemt dzemdības pakauša priekšguļas priekšējā un mugurējā veida gadījumā, diagnosticēt patoloģiju agrīnā grūtniecības laikā, kritiski izvērtēt neatliekamos stāvokļus un sniegt nepieciešamo aprūpi (nodrošināt primāro reanimāciju). Spēj nodrošināt aprūpi ginekoloģiskai pacientei, grūtniecei, dzemdētājai pie dažādām klīniskām procedūrām, prot sakārtot medicīnisko dokumentāciju.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP3Pirmais līmenisObligātsInga Krēvica-Rozenberga