Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Venta Šidlovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:ZFTK_013LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Farmakognozija; Sociālā farmācijaMērķauditorija:Farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Venta Šidlovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zāļu formu tehnoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Elita Poplavska
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, zftkatrsu[pnkts]lv, zftkatrsu[pnkts]lv, +371 67061547
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)16Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas64
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas64
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Neorganiskā un organiskā ķīmija, Augu un dzīvnieku bioloģija, Latvijas vēsture.
Mērķis:
1. Iegūt zināšanas par svarīgākajiem dabas dziednieciskajiem faktoriem, to izcelsmi, sastāvu, atrašanās vietām 2. Izzināt kūrortu rašanās vēsturi, to lomu un nozīmi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dziedniecisko kūrortu kopējais raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
2Dziedniecisko kūrirtu klasifikācija.Lekcijas1.00auditorija
3Dziednieciskie minerālūdeņi, to raksturijums.Lekcijas2.00auditorija
4Latvijas minerālūdeņi, to raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
5Bārbele - pirmais kūrorts Latvijas teritorijā.Lekcijas1.00auditorija
6Baldone - kārdeiz ievērojams Latvijas kūrorts.Lekcijas1.00auditorija
7Dziednieciskās dūņas, to raksturojums.Lekcijas2.00auditorija
8Ķemeri - slavens dūņu un minerālūdeņu kūrorts.Lekcijas1.00auditorija
9Jūrmala - slavenākais Latvijas kūrorts.Lekcijas1.00auditorija
10Eiropas dziednieciskie kūrorti, to raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
11Mākslīgie minerālūdeņi, to radīšanas vēsture un nozīme.Lekcijas1.00auditorija
12Mākslīgo minerālūdeņu iestāde Rīgā.Lekcijas1.00auditorija
13Kaukāza un Krimas minerālūdeņi un dūņas.Lekcijas1.00auditorija
14Latvijas mazie kūrorti.Lekcijas1.00auditorija
15IeskaiteNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentiem patstāvīgi iepazīties ar minerālūdeņu asortimentu aptiekās un ar kosmētikas līdzekļiem, kuros izmanto dziednieciskās dūņas.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Nodarbību apmeklējums. 2. Piedalīšanās diskusijās pa aktuālām kurortoloģijas tēmām. 3. Rakstiska teorētiskā ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students 1. Zinās dziedniecisko minerālūdeņu un dūņu veidošanās procesus dabā, to sastāvu un iedarbību uz cilvēka organismu, 2. Spēs atpazīt un formulēt minerālūdeņu un dūņu iedarbības veidus un pielietošanas iespējas 3. Iepazīstot kūrortu veidošanās vēsturi, spēs izvērtēt to lomu veselības atgūšanas un saglabāšanas procesos.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students 1. Pratīs orientēties minerālūdeņu asortimentā, pēc to sastāva ieteikt to lietošanu, 2. Pratīs novērtēt dziedniecisko dūņu iedarbību uz cilvēka organismu atkarībā no sastāva un veidošanās procesa. 3. Spēs orientēties kūrortu daudzveidībā un vajadzības gadījumā izvēlēties pareizo kūrortu.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā students būs spējīgi novērtēt dabas dziedniecisko faktoru ietekmi uz cilvēka veselību, kā arī dziedniecisko minerālūdeņu un dūņu lomu veselības atgūšanas procesā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Terentjeva L., M.Rozenfelde. Ārstnieciskie minerālūdeņi. – Rīga:Zvaigzne, 1976. - 133 lpp.
2Terentjeva L., Frīdenberga L. Dabiskā siltumdziedniecība. – Rīga: Zvaigzne, 1986, 71-118,
3Šidlovska V., I.Karpoviča. Latvijas minerālūdeņi un mazie kūrorti. – Materia Medica,1998, Nr. 9, 4-7; Nr. 10, 5-10; Nr.11,7-9; Nr.12, 4-6.
4Šidlovska V. Ārstnieciskās dūņās. – Materia Medica, 1998, Nr.6/7, 12-17; Nr.8, 5-8.
5Šidlovska V., I.Karpoviča. Ārstnieciskie minerālūdeņi. – Materia Medica, 2000, janvāris, 20-23; februāris, 19-21; marts, 14-17.
Papildus literatūra
11. Страдынь П.И., К.Г.Васильев. К истории старейших латвийских
2курортов (Барбеле и Балдоне) // Вопросы курортологии III, Рига:изд.АН
3Латвийской ССР, 1956. – стр. 16-22.