Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Elga Bataraga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Dermatoloģija un veneroloģija

Mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu apguvi par akūti un hroniski norisošām ādas slimībām, to etioloģiju, patoģenēzi, klīniskiem simptomiem, medikamentozās ārstēšanas principiem, problēmām un algoritmiem, profilaksi; brūču veidiem, iedalījumu, medikamentozās terapijas iespējām, problēmām, mūsdienīgu brūču aprūpes materiālu izmantošanas iespējām.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomijas pamati, fizioloģija un patoloģijas pamati, mikrobioloģijas pamati, farmakoloģija un epidemioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Dermatoloģija: izpratīs ādas slimību cēloņus un norisi; izpratīs un analizēs ādas slimību diferenciāldiagnostiskos rezultātus, zinās ādas slimību profilakses iespējas; pratīs nosaukt un atrast LR un ES veselības aprūpes normatīvos aktus, saistībā ar ādas slimībām;
Brūču aprūpe: zinās brūču veidus un iedalījumu; zinās brūču dzīšanas stadijas un fāzes; zinās novitatīvos līdzekļus un materiālus, ko izmanto brūču aprūpē; izpratīs brūču aprūpes metodes un mērķus.

Prasmes

Dermatoloģija: interpretēt un analizēt iegūtos medicīniskos faktus un rezultātus; kopā ar ārstniecības personu pratīs veidot un izvērtēt ādas slimību medikamentozās terapijas plānu; darboties kā veselības veicinātājs ādas slimību sabiedriskās un individuālās profilakses kontekstā; uzņemties organizatorisko un administratīvo atbildību izmaksu efektīvas un uz pierādījumiem balstītas dermatoloģisku slimību medikamentozās ārstniecības algoritmu izvēlē.
Brūču aprūpe: izvērtēt brūču veidus un izvēlēties atbilstošās medikamentozās ārstēšanas metodes; izskaidrot pacientam brūču aprūpes nozīmi un mērķus; sastādīt uz izmaksu efektīvu un uz pierādījumiem balstītu brūču aprūpes plānu.

Kompetences

Sadarbībā ar ārstniecības personām, noteikt individuālam pacientam medikamentozas ārstēšanas plānu; izvērtēt medikamentozās ārstēšanas metožu priekšrocības un trūkumus, sasaistot ar pacienta izmeklējumu datiem; uzraudzīt medikamentozās terapijas gaitu, izvērtēt rezultātus un sagatavot nepieciešamo informāciju citiem medicīnas speciālistiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Klīniskā farmācija, FFMp1MaģistrsObligāts