Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Rudīte Lagzdiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_058LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Normālā fizioloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Rudīte Lagzdiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbkatrsu[pnkts]lv, cfbkatrsu[pnkts]lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas15
Kopā kontaktstundas31
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas52
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas15
Kopā kontaktstundas31
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas52
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomijā, histoloģijā, bioķīmijā.
Mērķis:
Sniegt studentiem iespēju apgūt teorētiskās zināšanas par vesela cilvēka organisma fizioloģiskām funkcijām, to realizācijas mehānismu un vadību, praktisko darbu gaitā novērot, analizēt un novērtēt dažādas organisma funkcijas un to regulāciju.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads fizioloģijā. Organisma funkciju regulācija.Lekcijas1.00auditorija
2Fizioloģisko funkciju reģistrēšana.Nodarbības1.00laboratorija
3Nervu sistēmas darbības principi.Lekcijas1.00auditorija
4Cīpslu refleksi.Nodarbības1.00laboratorija
5Nervu sistēmas darbības principi. Veģetatīvā nervu sistēma.Lekcijas1.00auditorija
6Acu zīlīšu refleksi.Nodarbības1.00laboratorija
7Muskuļu darbības fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
8Asins grupu noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
9Asinis. Asins rece.Lekcijas1.00auditorija
10Kolokvijs.Nodarbības1.00laboratorija
11Elektrokardiogramma.Nodarbības1.00laboratorija
12Asinsrites principi. Sirds darbība.Lekcijas1.00auditorija
13Arteriālā asinsspiediena mērīšana.Nodarbības1.00laboratorija
14Asinsrite asinsvados.Lekcijas1.00auditorija
15Spirogrāfija.Nodarbības1.00laboratorija
16Elpošanas sistēmas fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
17Diurēzes izmaiņas ūdens slodzes ietekmē.Nodarbības1.00laboratorija
18Izvadprocesi. Nieru darbība.Lekcijas1.00auditorija
19Endokrīnās sistēmas funkcijas.Nodarbības1.00laboratorija
20Endokrīnā sistēma.Lekcijas1.00auditorija
21Kolokvijs.Nodarbības1.00laboratorija
22Garšas un ožas sensorās sistēmas.Lekcijas1.00auditorija
23Garšas sliekšņa noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
24Gremošanas fizioloģija.Lekcijas1.00laboratorija
25Košļāšanas EMG.Nodarbības1.00laboratorija
26Gremošanas fizioloģija.Lekcijas1.00laboratorija
27Glikozes līmeņa noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
28Vielu un enerģijas maiņa.Lekcijas1.00auditorija
29Vielmaiņas intensitātes noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
30Vielmaiņas regulācija.Lekcijas1.00auditorija
31Termoregulācija. Skābju un sārmu līdzsvara regulācija organismā.Lekcijas1.00auditorija
32Ķermeņa temperatūras raksturojums un izmaiņas.Nodarbības1.00laboratorija
33Kolokvijs.Nodarbības1.00laboratorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads fizioloģijā. Organisma funkciju regulācija.Lekcijas1.00auditorija
2Fizioloģisko funkciju reģistrēšana.Nodarbības1.00laboratorija
3Nervu sistēmas darbības principi.Lekcijas1.00auditorija
4Cīpslu refleksi.Nodarbības1.00laboratorija
5Nervu sistēmas darbības principi. Veģetatīvā nervu sistēma.Lekcijas1.00auditorija
6Acu zīlīšu refleksi.Nodarbības1.00laboratorija
7Muskuļu darbības fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
8Asins grupu noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
9Asinis. Asins rece.Lekcijas1.00auditorija
10Kolokvijs.Nodarbības1.00laboratorija
11Elektrokardiogramma.Nodarbības1.00laboratorija
12Asinsrites principi. Sirds darbība.Lekcijas1.00auditorija
13Arteriālā asinsspiediena mērīšana.Nodarbības1.00laboratorija
14Asinsrite asinsvados.Lekcijas1.00auditorija
15Spirogrāfija.Nodarbības1.00laboratorija
16Elpošanas sistēmas fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
17Diurēzes izmaiņas ūdens slodzes ietekmē.Nodarbības1.00laboratorija
18Izvadprocesi. Nieru darbība.Lekcijas1.00auditorija
19Endokrīnās sistēmas funkcijas.Nodarbības1.00laboratorija
20Endokrīnā sistēma.Lekcijas1.00auditorija
21Kolokvijs.Nodarbības1.00laboratorija
22Garšas un ožas sensorās sistēmas.Lekcijas1.00auditorija
23Garšas sliekšņa noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
24Gremošanas fizioloģija.Lekcijas1.00laboratorija
25Košļāšanas EMG.Nodarbības1.00laboratorija
26Gremošanas fizioloģija.Lekcijas1.00laboratorija
27Glikozes līmeņa noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
28Vielu un enerģijas maiņa.Lekcijas1.00auditorija
29Vielmaiņas intensitātes noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
30Vielmaiņas regulācija.Lekcijas1.00auditorija
31Termoregulācija. Skābju un sārmu līdzsvara regulācija organismā.Lekcijas1.00auditorija
32Ķermeņa temperatūras raksturojums un izmaiņas.Nodarbības1.00laboratorija
33Kolokvijs.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Pirms nodarbībām jāsagatavo atbildes uz teorētiskajiem jautājumiem, jāiepazīstas ar praktiskā darba gaitu; pēc katras praktiskās nodarbības – patstāvīgi jānoformē praktiskā darba secinājumi un jāiesniedz pārbaudei.
Vērtēšanas kritēriji:
Semestra laikā teorētisko zināšanu pārbaudes nodarbībās un iegūti sekmīgi rezultāti visos kolokvijos, sekmīgi veikti un ieskaitīti nodarbību praktiskie darbi, 1. semestra beigās – Ieskaite (semestra), 2. semestra beigās – Eksāmens (rakstisks).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā students pratīs izskaidrot norises dažādās cilvēka orgānu sistēmās, orgānu darbības regulāciju, spēs raksturot un novērtēt vesela cilvēka organisma fizioloģiskos parametrus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs prasmes veikt organisma pamata fizioloģisko funkciju izmeklēšanu un mērīšanu, pratīs izvērtēt iegūtos rezultātus un risināt ar rezultātiem saistītus situācijas uzdevumus.
Kompetences:Iegūtās zināšanas un prasmes spēs pielietot, veicot cilvēka funkcionālā stāvokļa novērtēšanu, risinot ar uztura problēmām un uztura terapiju saistītus jautājumu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aberberga-Augškalne, L. un Koroļova, O. 2014. Fizioloģija ārstiem, Rīga, Medicīnas apgāds.
2Aberberga-Augškalne, L. 2008. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem, Rīga, Medicīnas apgāds.
3Hall, JE. eds. 2016. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 13th ed. Phyladelphia: Elsevier, Inc. Clinical Key. https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20120065…
Papildus literatūra
1Barret, KE. eds. 2014. Gastrointestinal Physiology, 2nd ed. USA: McGraw-Hill Education. Access Medicine. https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=69…
2Barret, KE. et al., eds. 2016. Ganong's Review of Medical Physiology, 25th ed. USA: McGraw-Hill Education. Access Medicine. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1587
3Costanzo, Linda S., 2018. Physiology, 6th ed. Elsevier, Inc. Clinical Key https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20150056…
4Aivars, J.I. un Ozoliņa-Moll, L. 2007. Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā, Rīga, LU akadēmiskais apgāds.
5Krause's food & the nutrition care process / [edited by] L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump, Janice L. Raymond. 13th ed. St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders, c2012. 1227 lpp.
Citi informācijas avoti
1e-studijās pieejamās interneta saites atbilstoši mācību tēmai.