Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Inga Petermane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Infekcijas slimības

Mērķis

Veidot izpratni un apgūt zināšanas par infekciju slimību etioloģiju, to pārnešanas ceļiem, galveno klīnisko pazīmju atpazīšanu, diagnostikas iespējām, rīcību neatliekamos stāvokļos un iespēju izsargāties.

Priekšzināšanas

bioloģija, ķīmijā, mikrobioloģijā, anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, farmakoloģijā

Rezultāti

Zināšanas

studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
- atpazīt infekciju slimību simptomus un rīkoties neatliekamos stāvokļos;
- raksturot laboratorijas izmeklējumu principus;
- novērtēt iegūto datu kopumu, lai izprastu ārstēšanas pamatprincipus;
- izvērtēt profilaktiskos pasākums katras infekcijas gadījumā.

Prasmes

pēc sekmīgi apgūta kursa studenti spēs patstāvīgi, ņemot vērā iegūto zināšanu kopumu, kā arī balstoties uz ārsta nozīmētām darbībām, spēj veikt nepieciešamo preventīvo pasākumu saturu un formu.

Kompetences

studenti spēj nodrošināt neatliekamo palīdzību infekciju slimību pacientam, izskaidrot profilakses nozīmi, organizēt prevencijas pasākumus.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.