Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Bibliotēka
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Daiga Spila
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Uzlabot studiju procesa kvalitāti informācijas meklēšanas, izguves un apstrādes jomā, dodot vispārēju priekšstatu par medicīnas informācijas meklēšanas iespējām, padziļinātas iemaņas medicīnas informācijas meklēšanā tiešsaistes datubāzēs, pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed un uz pierādījumiem balstītajos medicīnas informācijas resursos.

Priekšzināšanas

Pamatiemaņas darbā ar datoru, valsts valodas un angļu valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju priekšmeta prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus atpazīt un novērtēt kvalitatīvus, ticamus, izvērtētus un zinātniskus veselības sporta un medicīnas informācijas resursus un izmantot uz pierādījumiem balstītus informācijas resursus. Studenti demonstrēs informācijas meklēšanas rīkus un līdzekļus, izveidos atbilstošu informācijas meklēšanas stratēģiju un piemēros kritisko vērtēšanu atrastajai informācijai. Iegūtās zināšanas ļaus pielietot otrā tīmekļa rīkus un iespējas veselības sporta jaunākās informācijas saņemšanai un organizēšanai.

Prasmes

Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti pratīs patstāvīgi strādāt ar elektroniskajiem resursiem medicīnas un veselības sports nozarē, pielietot paplašinātās meklēšanas prasmes elektroniskās informācijas meklēšanā. Veiks padziļināto informācijas meklēšanu tiešsaistes datubāzēs, pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed, veidos precīzas meklēšanas stratēģijas un saglabās rezultātus. Pratīs patstāvīgi meklēt medicīnas informāciju uz pierādījumiem balstītajos medicīnas informācijas resursos un tos kritiski izvērtēt.

Kompetences

Studenti, pielietojot apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, spēs veikt kvalitatīvu, izvērtētu uz pierādījumiem balstītu informācijas meklējumu. Patstāvīgi analizēs informācijas meklēšanas iespējas un situācijas, kā arī veidos atbilstošu meklēšanas stratēģiju. Kritiski analizēs atrastās informācijas ticamību un noderīgumu, tās atbilstību tēmai un konkrētajai situācijai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sports, VS7BakalaursObligātsDaiga Spila, Inga Znotiņa, Zane Bondare