Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Inga Urtāne
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija; Farmācijas ķīmija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par farmaceitiskajā analīzē biežāk izmantojamo instrumentālo analīzes metožu teorētiskajiem pamatiem un šo metožu praktisku izmantošanu.

Priekšzināšanas

Fizikā, matemātikā, organiskajā ķīmijā un kvantitatīvajā analīzē.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursu programmas studējošie spēs:
• formulēt un izklāstīt refraktometrijas, spektrofotometrijas (UV un IS) un hromatogrāfijas metožu teorētisko pamatojumu;
• atšķirt un novērtēt instrumentālo metožu priekšrocības, trūkumus un pielietošanas iespējas.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošie spēs:
• novērtēt zāļu labvērtības pārbaudei nepieciešamās metodes, atbilstoši vielu fizikālām un ķīmiskām īpašībām;
• pielietot refraktometriju, UV un IS spektrofotometriju, gāzu (GH) un šķīdumu (AEŠH) hromatogrāfiju vielu identitātes un kvantitātes pārbaudei;
• izmantot potenciometrisko titrēšanu zāļu vielu kvantitatīvā analīzē.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi izvērtēt instrumentālās analīzes metodes un tās pielietot zāļu analīzē. Studenti varēs aizpildīt studiju kursa aptauju, izvērtējot esošo kursa saturu un veidojot priekšlikumus kursa aktualizēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija4MaģistrsIerobežota izvēleSelga Šteinberga
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija3MaģistrsIerobežota izvēleSelga Šteinberga