Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Edgars Vasiļevskis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Dot studentiem zināšanas par multimodālo sāpju aprūpi, izmantojot integratīvās, holistiskās un komplementārās medicīnas metodes.
Apgūt sāpju terapijas galvenos virzienus, sāpju rašanās mehānismus, diagnostiku un aprūpi no dažādu komplementārās un integratīvās medicīnas virzienu skatupunkta.

Priekšzināšanas

Bioloģijā, fizioloģijā un anatomijā, bioķīmijā, klīniskajās disciplīnās, farmakoloģijā, psihiatrijā, psihoterapijā.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par galvenajiem integratīvās medicīnas virzieniem un metodēm.
Zināšanas par galvenajiem sāpju rašanās mehānismiem integratīvās medicīnas skatījumā un sāpju pacientu sūdzībām dažādas lokalizācijas muskuloskeletālo, neiropātisko un viscerālo traucējumu gadījumos.
Informācija par jaunākajām tendencēm multimodālajā un komplementārajā sāpju terapijā.

Prasmes

Izmeklēt un novērtēt sāpju slimnieku sūdzības, izmantojot komplementārās medicīnas principus un vajadzības dažādu muskuloskeletālo un viscerālo slimību gadījumos.
Izveidot multimodālo sāpju terapijas plānu.
Ieteikt atbilstošāko sāpju terapijas veidu dažādos aprūpes etapos. -Izskaidrot ar sāpju cēloņiem un to ārstēšanu saistītos integratīvās pieejas jautājumus pacientam, viņa piederīgajiem un aprūpētājiem.

Kompetences

Students varēs piedalīties sāpju pacienta multimodālās aprūpes plānošanā dažādos etapos.
Sadarbībā ar citām ārstniecības personām varēs noteikt individuālam pacientam attiecīgu terapiju, kas balstīta uz biopsihosociālu pieeju.
Students varēs novērtēt sāpju terapijas īslaicīgos un ilgtermiņa efektus un prognostiskos uzdevumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz11MaģistrsIerobežota izvēleEdgars Vasiļevskis