Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Mihails Dolguševs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Veidot izpratni par akūtu veselības traucējumu, slimību, traumu, dzīvībai kritisku stāvokļu etioloģiju, patoģenēzi, diagnostiku, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu un ārstēšanu.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija, iekšķīgās un ķirurģiskās slimības, farmakoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Students, apgūstot studiju kursu, spēj nosaukt dzīvībai kritiskas, akūtas situācijas, slimības, uzskaitīt to simptomus un sindromus, izklāstīt etioloģiju un patoģenēzi, izskaidrot iespējamās komplikācijas, aprakstīt ārstēšanas pamatprincipus atbilstoši vecuma īpatnībām un nepieciešamās manipulācijas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students prot atpazīt dzīvībai kritiskas, akūtas situācijas, slimības un sindromus, izvēlēties vispiemērotākās ārstēšanas metodes. Spēj veikt KPR pasākumus, atbilstoši vecuma īpatnībām, pielietot algoritmus un novērtēt to efektivitāti, prognozēt iespējamos sarežģījumus. Prot novērtēt pacienta fizikālo stāvokli un veikt IT un reanimācijā nepieciešamās manipulācijas (defibrilāciju, EKS, SKV, trahejas intubāciju, konikotomiju).

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students prot noteikt veselības stāvokļa izmaiņu dinamiku dzīvībai kritiskās situācijās un sniegt palīdzību atbilstoši algoritmiem un noteiktajām vadlīnijām.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP5Pirmais līmenisObligātsMihails Dolguševs