Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Dace Zemīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ķirurģija

Mērķis

Apgūt vispārējās ķirurģijas, traumatoloģijas, slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniku, komplikācijas, ārstēšanas principus, taktiku neatliekamās situācijās.

Priekšzināšanas

Normālā anatomijā, funkcionālajā fizioloģijā, fizikas pamatos un iekšķīgajās slimībās.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīga studiju kursa prasību izpildes, students būs apguvis zināšanas, kas ļaus raksturot ķirurģisko un traumatoloģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, izklāstīt klīniskās pazīmes, iespējamās komplikācijas, nosaukt diferenciāldiagnozes un nepieciešamos diagnostikas pasākumus, aprakstīt profilakses un ārstēšanas pasākumus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students prot diferencēt vispārējās ķirurģijas, traumatoloģijas, slimību klīniskās pazīmes un slimību simptomus, ranžēt tos pēc smaguma un bīstamības pakāpes.

Kompetences

Spēs novērtēt, diagnosticēt, plānot un nodrošināt neatliekamās palīdzības pasākumus ķirurģijas, traumatoloģijas slimību pacientam.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP3Pirmais līmenisObligāts
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP4Pirmais līmenisObligāts