Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Mutes medicīnas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Ingrīda Čēma
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Veicināt studentu teorētisko zināšanu pielietojumu praksē, brīvi orientēties slimību izpausmju pamatelementos mutes gļotādā. Docētāja uzraudzībā veikt pacienta ādas, periorālo audu un mutes dobuma izmeklēšanu, patoloģisko audu klīnisko diagnostiku, rekomendēt noteiktus laboratoros izmeklējumus. Balstoties uz savām zināšanām, veikt adekvātu diferenciāldiagnozi, izvirzīt galīgo diagnozi un rekomendēt attiecīgu slimības ārstēšanu un profilaksi.

Priekšzināšanas

Mutes gļotādas normālā histoloģija, fizioloģija, anatomija, patoloģiskā morfoloģija, mikrobioloģija, diagnostika, farmakoloģija; jāzina mutes gļotādas slimību etioloģiskie faktori, iekšķīgo slimību izpausmes mutes gļotādā.

Rezultāti

Zināšanas

Mutes anatomijas, histoloģijas un fizioloģijas īpatnības slimību vecuma un klīnisko izpausmju kontekstā. Mutes patoloģiju diagnostikas pamatprincipi un laboratoro analīžu interpretācija attiecīgās slimības kontekstā. Mutes gļotādas slimību ārstēšanā lietojamie medikamenti, to sastāvs un darbība. Mutes gļotādas slimību galvenie izpausmju veidi, mutes gļotādas slimību etioloģiskie faktori, morfoloģiskās īpatnības. Iekšķīgo slimību iespējamās izpausmes mutes gļotādā. Atsevišku saslimšanu kā HIV/AIDS inficēšanās ceļi, diagnostikas rādītāji, klīniskās izpausmes mutes dobumā; autoimūnas slimības izpausmes mutes dobumā, diagnostikas un ārstēšanas iespējas; lūpu un mēles slimības, iegūšanas veidi, klīniskās izpausmes, diagnostikas un ārstēšanas iespējas, profilakses pasākumi. Dedzinošas mutes sindroma izpausme un diferenciāldiagnostika.

Prasmes

Praktiski zinās, kā secīgi manuāli un instrumentāli pareizi izmeklēt periorālos un mutes dobuma audus, novērtēt, pie kuras mutes gļotādas slimību grupas pieder vizuāli redzamās patoloģiskās pārmaiņas. Pratīs pareizi un secīgi izpalpēt limfmezglu zonas vaiga, pieauss, aizauss, zemžokļa un kakla rajonā.
Spēs interpretēt slimnieka klīniskās ekstraorālās un intraorālās patoloģiskās pazīmes vai simptomus diferenciāldiagnostikas laikā, noteikt precīzu diferenciāldiagnozi un galīgo diagnozi pēc tam, kad ir izzināta klīniskā informācija un veikta klīniskā apskate, precīzi aprakstīt patoloģiskus mutes mīksto audu bojājumus morfoloģiski, pēc to raksturīgās lokalizācijas un krāsas; ieteikt adekvātu attiecīgās slimības ārstēšanas plānu, kontroles iespējas un profilakses pasākumus.

Kompetences

1. Diagnosticēt patoloģiskas pārmaiņas mutes dobuma gļotādā, klīniski spriest, interpretējot un korelējot iegūtos klīniskos, laboratoros un citus diagnostiskos izmeklējumu datus, pieņemt lēmumus un plānot turpmākās darbības, lai noteiktu diferenciālo vai galīgo diagnozi visu vecumu un vajadzību zobārstniecības pacientiem.
2. Diagnosticēt sāpes sejas un mutes dobuma rajonā, veikt to diferenciāldiagnostiku, uzsākt ārstēšanu vai rekomendēt attiecīgās nozares speciālista konsultāciju.
3. Konsultēt pacientus par dzīvību neapdraudošām mutes gļotādas slimībām un traucējumiem, to dabu un smagumu, sniedzot pacientam ārstēšanas izvēles iespējas un reālus sagaidāmos rezultātus.
4. Pielietot profilakses metodes, lai novērstu mutes gļotādas slimības, sekmējot mutes dobuma veselības saglabāšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz9MaģistrsObligātsGuntars Selga, Ingrīda Čēma
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF9MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF9MaģistrsObligāts