Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Gaida Krūmiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:RAK_002LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Rentgenoloģija un radioloģijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Medicīnas tehnoloģijas
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gaida Krūmiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Radioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ardis Platkājis
Kontaktinformācija:Rīga, Hipokrāta iela 2, 1002.kabinets, rakatrsu[pnkts]lv, rakatrsu[pnkts]lv, +371 67547139
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Normālajā un patoloģiskajā anatomijā, fizikā, fizioloģijā, propedeitikā, terapijā un ķirurģijā.
Mērķis:
Sekmēt zināšanu apguvi diagnostiskās radioloģijas izmeklēšanas metožu (Rentgenoloģijas, kompjūtertomogrāfijas, ultrasonogrāfijas, magnētiskās rezonanses un radionukleīdās diagnostikas) attēla un anatomijas korelācijā. Izprast to pielietojumu un iespējas muskuloskeletālās sistēmas, mugurkaula un locītavu patoloģiju diagnostikā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Radioloģiskās izmeklēšanas metodes – rentgenogrāfija, CT, MR, ultrasonogrāfija: izmeklējumu indikācijas, kontrindikācijas, iespējas. Drošības noteikumi darbā ar jonizējošo starojumu.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Vēdera dobuma orgānu saslimšanu radioloģiskās diagnostikas metodes, indikācijas, kontrindikācijas, iespējas. Vēdera dobuma orgānu patoloģisko pārmaiņu radioloģiskie simptomi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Mugurkaula patoloģisko izmaiņu (traumu, iekaisumu, jaunveidojumu, deģeneratīvo, vielmaiņas saslimšanu) radioloģiskā diagnostika (Rtg,CT,MR,). Indikācijas, kontrindikācijas, radioloģiskā simptomātika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Galvas smadzeņu patoloģisko izmaiņu (traumu, iekaisumu, jaunveidojumu, demielinizējošo saslimšanu, vaskulāro saslimšanu) radioloģiskā diagnostika (Rtg,MR). Indikācijas, kontrindikācijas, radioloģiskā simptomātika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Kaulu locītavu sistēmas (KLS) traumu radioloģiskā diagnostika. Rtg – indikācijas, projekcijas, patoloģisko izmaiņu simptomātika. CT,MR – iespējas KLS traumu diagnostikā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Radioloģiskās izmeklēšanas metodes – rentgenogrāfija, CT, MR, ultrasonogrāfija: izmeklējumu indikācijas, kontrindikācijas, iespējas. Drošības noteikumi darbā ar jonizējošo starojumu.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Vēdera dobuma orgānu saslimšanu radioloģiskās diagnostikas metodes, indikācijas, kontrindikācijas, iespējas. Vēdera dobuma orgānu patoloģisko pārmaiņu radioloģiskie simptomi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Mugurkaula patoloģisko izmaiņu (traumu, iekaisumu, jaunveidojumu, deģeneratīvo, vielmaiņas saslimšanu) radioloģiskā diagnostika (Rtg,CT,MR,). Indikācijas, kontrindikācijas, radioloģiskā simptomātika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Galvas smadzeņu patoloģisko izmaiņu (traumu, iekaisumu, jaunveidojumu, demielinizējošo saslimšanu, vaskulāro saslimšanu) radioloģiskā diagnostika (Rtg,MR). Indikācijas, kontrindikācijas, radioloģiskā simptomātika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Kaulu locītavu sistēmas (KLS) traumu radioloģiskā diagnostika. Rtg – indikācijas, projekcijas, patoloģisko izmaiņu simptomātika. CT,MR – iespējas KLS traumu diagnostikā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāls darbs ar literatūru.
Vērtēšanas kritēriji:
Studenta prasme analizēt radioloģiskos aprakstus un attēlus - pārrunas un pārbaudes darbi mācību cikla laikā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studenti pārzina radioloģiskās metodes, to izšķiršanas spējas un pielietojuma veidu, izmeklējumu indikācijas. Pārzina jonizējošā starojuma bioloģisko efektu.
Prasmes:Studenti prot atpazīt orgānu radioloģiskos attēlus; saskatīt patoloģiskās pārmaiņas un orientēties biežāk sastopamo slimību vispārējā radioloģiskajā ainā.
Kompetences:Studenti prot analizēt radioloģiskos aprakstus un attēlus, prot atpazīt biežāk sastopamo slimību radioloģiskās pazīmes.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Harry Griffiths, Griffiths Griffiths. Musculoskeletal Radiology. Informa Healthcare. 2008.
2S. Grampp, A.L. Baert, Stephan Grampp. Radiology of Osteoporosis 2nd Revisited edition. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG. 2008.
3Ulrich Moedder. Head and Neck Imaging: Direct Diagnosis in Radiology. Thieme Medical Publishers. 2007.
4Robert A. Novelline. Squire`s fundamentals of Radiology. Harvard University Press. 2007.