Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aldis Rozenblats

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.05.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MMK_021LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aldis Rozenblats
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Mutes medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ingrīda Čēma
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, oralpatokatatrsu[pnkts]lv, oralpatokatatrsu[pnkts]lv, +371 67409136
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
1. Mutes dobuma anatomija. 2. Normālā un patoloģiskā fizioloģija. 3. Medicīniskā bioloģija. 4. Normālā histoloģija un patoloģiskā histoloģija. 5. Mikrobioloģija. 6. Farmakoloģija. 7. Iekšķīgās slimības.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar oro-faciālās sistēmas patoloģiju klīniskās, morfoloģiskās un laboratorās izmeklēšanas iespējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads diagnostikas procesa pamatprincipos.Lekcijas1.00auditorija
2Primāro un sekundāro elementu slimību klīniskās un morfoloģiskās izpausmes mutes dobuma gļotādā.Nodarbības1.00auditorija
3Slimnieka klīniska ekstra/intraorālas izmeklēšanas secība. Limfmezglu novērtējums. Asinspiediena mērīšana. Izmeklēšanas metodes – palpatio, perkusio, auskultatio; žokļu locītavas (TML), pieauss siekalu dziedzeru, deguna un tā blakusdobumu izmeklēšana.Lekcijas1.00auditorija
4Slimnieka klīniska ekstra/intraorālas izmeklēšanas secība. Limfmezglu novērtējums. Asinspiediena mērīšana. Izmeklēšanas metodes – palpatio, perkusio, auskultatio; žokļu locītavas (TML), pieauss siekalu dziedzeru, deguna un tā blakusdobumu izmeklēšana.Nodarbības1.00auditorija
5Slimnieka sūdzības un to analīze. Pacienta slimības vēsture: intervijas principi un apstākļi, informācijas ievākšana, organizēšana. Medicīniskā anamnēze. Darba diagnoze, galīgā diagnoze.Lekcijas1.00auditorija
6Slimnieka sūdzības un to analīze. Pacienta slimības vēsture: intervijas principi un apstākļi, informācijas ievākšana, organizēšana. Medicīniskā anamnēze. Darba diagnoze, galīgā diagnoze.Nodarbības1.00auditorija
7Klīniskās un laboratoriskās papildu izmeklēšanas metodes, to datu izmantošana gļotādas slimību diagnostikā.Lekcijas1.00auditorija
8Ārstēšanas plānošanas process.Nodarbības1.00auditorija
9Tiesu stomatoloģijas izmeklēšanas metodes un izmantošana personas identifikācijā.Lekcijas1.00auditorija
10Mutes dobuma anatomija un histoloģiskās īpatnības.Nodarbības1.00auditorija
11Mutes un žokļu rajona limfoīdo audu morfoloģija un patoloģijas.Nodarbības1.00auditorija
12Morfoloģiskās izmeklēšanas metodes: citoloģija un patoloģiskā histoloģija. Materiāla paņemšanas tehnika un sagatavošana.Nodarbības1.00auditorija
13Cistas mutes dobumā un žokļu rajonāNodarbības1.00auditorija
14Siekalu dziedzeru patoloģijasNodarbības1.00auditorija
15Odontogēni un ne-odontogēni mutes, sejas un žokļu rajona audzējiNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) Slimību citoloģisko un morfoloģisko ainu atpazīšana (atlasu studēšana) 2) Lekciju materiāla apguve
Vērtēšanas kritēriji:
1) tiek vērtēta studentu līdzdalība nodarbībās; 2) noris diskusijas par lekciju materiālu; 3) tiek vērtēta pareiza ekstraorāla un intraorāla izmeklēšana; 4) tiek vērtēta spēja analizēt laboratoro datu patoloģiskās izmaiņas; 5) tiek vērtēta slimību citoloģisko un morfoloģisko ainu atpazīšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas, kas būs nepieciešamas, diagnosticējot patoloģiskās izmaiņas mutes dobumā, t.sk. citu slimību un blakus slimību izpausmes. Studenti apgūs morfoloģiskās diagnostikas iespējas, laboratoro datu patoloģijas interpretāciju, izmeklēšanas secību un ārstēšanas plānošanu. Studenti apgūs arī tiesu medicīnas izmeklēšanas metodes un to izmantošanu personas identifikācijā.
Prasmes:Pratīs diagnosticēt un atšķirt primāros un sekundāros slimību elementus, lasīt asins, bioķīmiskos analīžu datus, identificēt fizioloģisko procesu izmaiņas, attīstoties mutes dobuma patoloģijai.
Kompetences:Kursa apguve dos iespēju studentiem sākt profesionālu mutes patoloģiju diagnostiku saistīt ar visaptverošu ārstēšanas plānu, kura izveidošanā būtiskākais ir balstīties uz pacienta vispārējās veselības stāvokļa novērtējumu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1C. Michael Bowers ”Forensic dental evidence: An Investigator's handbook”, Elsevier, 2011
2C. Scully „ Oral and Maxillofacial Medicine. The Basis of Diagnosis and Treatment”, Elsevier Health Sciences, 2008
3R. Cawson, W.H. Binnie, A.B. Barrett „Oral Disease. Clinical and Pathological correlations” Mosby, 2001
Papildus literatūra
1Ch. Squier, Kim A. Brodgen „Human oral mucosa”, Willey-Blackwell, 2011
2James R. Hupp., Thomas P. Williams., F. John Firriolo „Dental clinical advisor”, Mosby, 2006
3N. K. Wood, "Review of diagnosis, oral medicine, radiology and treatment planning", Mosby, 1996
Citi informācijas avoti
1Journals - Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodonty