Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Agnese Ozoliņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:AURK_032LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Agnese Ozoliņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Indulis Vanags
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 32. korpuss, arkatrsu[pnkts]lv, arkatrsu[pnkts]lv, +371 67069452
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas pirmajā palīdzībā, farmakoloģijā un fizioloģijā.
Mērķis:
Iemācīt studentiem rīkoties neatliekamās, dzīvībai bīstamās situācijās, kas var notikt stomatoloģijas praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Atdzīvināšanas pamatalgoritms pieaugušajiem, bērniem un zīdaiņiem. Rīcība aizrīšanās gadījumos. Automātiskā defibrilatora izmantošana. Elpceļu nodrošinājums, manuālā ventilācija ar masku. Praktiskais darbs izmantojot mācību manekenus.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Neatliekamā medicīniskā palīdzība zobārstniecībā.Lekcijas1.00auditorija
3Neatliekamie stāvokļi kardioloģijā. Stabīia un nestabila stenokardija. Akūts koronārs sindroms, akūta plaušu tūska. Dzīvībai bīstamās aritmijas. EKG diagnostikas pamatprincipi. Pirmā palīdzība – MONANodarbības1.00klīniskā bāze
4Neatliekamie stāvokļi neiroloģijā. Epilepsija, Status epilepticus, hemorāģisks un išēmisks insults, subarahnoidāls asinsizlūdums, migrēna. Pirmā palīdzība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Neatliekamie stāvokļi pulmonoloģijā. Astma, status asthmaticus, hroniska obstruktīva plaušu saslimšana (HOPS), pneimotoraks, hemotoraks, Pirmā palīdzība – inhalācijas, pleiras punkcija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Anafilaktiska reakcija, hiperglikēmija, hipoglikēmija. Ortostātisks ģībonis. Vazovagāls ģībonis. Pirmā palīdzība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Neatliekamie stāvokļi pediatrijā – asiņošana no deguna, smags epiglotītis, stridors, febrīlie krampji, uzbudināts bērns. Pirmā palīdzība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prezentāciju sagatavošana pēc tematiskā plāna, izmantojot rekomendēto literatūru un interneta avotus, ar to sekojošo izvērtējumu un analīzi praktiskajās nodarbībās.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: Teorētiskā ieskaite. Katrs students saņem divus teorētisko jautājumus. Tos diskucijas veidā atbild.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs veikt pamata atdzīvināšu, izmantot ārējo defibrilātoru. Rīkoties aizrīšanās gadījumā Izvērtēt un sniegt pirmo palīdzību netaliekamos stāvokļos kardioloģijā, pulmonoloģijā, neiroloģijā un pediatrijā.
Prasmes:Pratīs veikt neatliekamos reanimācijas pasākumus, tajā skaitā kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritmu, konstatēt klīniskās un bioloģiskās nāves pazīmes, sniegt pirmo palīdzību svešķermeņa aspirācijas gadījumā, veikt elpināšanu ar manuālo ventilatoru un skābekļa inhalācijas.
Kompetences:Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana, situācijas analīze, pielietojot atdzīvināšanas pamatalgoritmu un citas pirmās palīdzības darbības vadlīnijas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Praktisko nodarbību materiāli un E-studiju resursi.
2Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2004, 392 lpp.
3Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2001, 350 lpp
Papildus literatūra
1European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation (Elsevier), 2015, 95; 1-99 pp.
2Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2008, 1202.-1211. lpp.
3http://www.ers-education.org/publications/ers-monograph/arc…
4http://www.diabete.qc.ca/en/living-with-diabetes/care-and-t…
Citi informācijas avoti
1http://www.healthdirectorymoz.com/First-Aid/
2http://firstaid.about.com/
3http://www.mayoclinic.com/health/FirstAidIndex/
4www.erc.edu