Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anastasija Fjodorova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi, attīstīt izpratni un prasmes par dažādām ārkārtas situācijām, kas ir saistītas ar slimībām, traumām un nelaimes gadījumiem, lai sniegtu zināšanas par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pirms slimnīcas un slimnīcas etapā.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija, farmakoloģija, pirmā palīdzība, EKG, bāzes zināšanas internajā medicīnā, kardioloģijā, neiroloģijā, ķirurģijā un traumatoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• identificēt dzīvībai bīstamus neatliekamus stāvokļus;
• aprakstīt neatliekamo stāvokļu patofizioloģiju;
• izmantot EKG, laboratorās analīzes un radioloģiskus attēlus klīniskas diagnozes noteikšanā;
• aprakstīt neatliekamo stāvokļu ārstēšanas principus pirms slimnīcas un slimnīcas etapā.

Prasmes

Studenti pratīs:
• izmantot medicīnisko aprīkojumu dzīvībai bīstamās neatliekamās situācijās;
• sniegt neatliekamo palīdzību, ieskaitot kardiopulmonālo reanimāciju;
• plānot ārstēšanu dažādās neatliekamās situācijās pirms slimnīcas un slimnīcas etapā, arī traumas pacientam ieskaitot;
• organizēt komandas darbu dzīvībai bīstamās neatliekamajās situācijās saskaņā ar atzīvināšanas pamata algoritmu un paplašināto algoritmu.

Kompetences

Kompetence pacientu aprūpē, komunikācija, sadarbība, profesionalitāte, ētiski un tiesiski jautājumi, organizatoriskā plānošana un personāla vadība.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz11MaģistrsIerobežota izvēleAnastasija Fjodorova, Elīna Ripa
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF11MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF11MaģistrsIerobežota izvēle