Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Oftalmoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Guna Laganovska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:2. cikla (Maģistra)
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Oftalmoloģija

Mērķis

Nodrošināt studējošajam iespējas apgūt zināšanas un izpratni par acs anatomiju, acs priekšējo daļu slimībām, kataraktu, glaukomu, tīklenes slimībām, acu traumām, bērnu oftalmoloģiju, orbītas slimībām. Apgūt prasmes, kas ļautu, beidzot studijas, patstāvīgi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, pārbaudīt redzes asumu, diagnosticēt oftalmoloģiskas slimības, orientēties ārstēšanas un profilakses principos, kā arī dotu iespējas turpināt medicīnisko izglītību.

Priekšzināšanas

Anatomijā, bioloģijā, fizikā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst padziļinātas zināšanas un spēj nosaukt un parādīt uzskates līdzekļos acs palīgmehānismu anatomiju, raksturot acs fizioloģiju un aprakstīt biežāk sastopamo acu slimību etiopatoģenēzi, epidemioloģiju, klīniku, diagnostikas un ārstēšanas principus un prognozi.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs:
• pārbaudīt redzes asumu;
• veikt acu dibena izmeklēšanu ar oftalmoskopijas palīdzību;
• rīkoties akūtās situācijās oftalmoloģijā;
• izmeklēt acu slimnieku, lai novērtētu oftalmoloģiskās palīdzības nepieciešamību un apjomu.

Kompetences

Studiju kursa programmas apguves rezultātā studējošais būs kompetents patstāvīgam darbam ar oftalmoloģiskiem slimniekiem vispārējās prakses ārstu praksē, kā arī spēs turpināt tālākizglītību. Studējošais spēs veikt oftalmoloģisko aprūpi primārās aprūpes etapā un ievērot ētiskos un juridiskos aspektus, analītiski izvērtēt oftalmologa slēdzienu un argumentēti plānot pacienta izmeklēšanu un ārstēšanu, kā arī interpretēt redzes pārbaudes izmeklējuma rezultātus, attiecināt tos uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt tos ar kopēju izmeklēšanas procesu, interpretēt speciālista veiktā izmeklējuma rezultātu, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopēju izmeklēšanas procesu.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF9MaģistrsObligāts
Medicīna, MF9MaģistrsObligāts