Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Rigonda Kalna
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Apgūt onkoloģijas slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniku, komplikācijas, ārstēšanas principus.

Priekšzināšanas

Normālā anatomijā, funkcionālajā fizioloģijā, fizikas pamatos, ķirurģijā un iekšķīgajās slimībās.

Rezultāti

Zināšanas

Students, apgūstot studiju kursu, spēj aprakstīt onkoloģiskās slimības un to diagnostiku, spēj nosaukt un raksturot šo slimību ārstēšanas principus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students prot diferencēt onkoloģijas slimību klīniskās pazīmes un slimību simptomus, ranžēt tos pēc smaguma un bīstamības pakāpes.

Kompetences

Spēs novērtēt, plānot un nodrošināt pasākumus onkoloģijas slimību pacientam.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP5Pirmais līmenisObligātsRigonda Kalna