Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ortodontijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Gundega Jākobsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Ir nodrošināt zināšanas par ortodontiskās ārstēšanas pamatprincipiem un ārstēšanas metodēm, noteikt ārstēšanas nepieciešamību un nozīmēšanu pie ortodonta. Iemācīt būt par pilnvērtīgu dalībnieku interdisciplinārā komandā, kurā ir viens no speciālistiem ir ortodontists.

Priekšzināšanas

Angļu valoda, kraniofaciālā augšana un attīstība, sindromi saistībā ar dentofaciālo attīstību, histoloģija, izpratne par kaulu metabolismu, kompetence dentālajā radioloģijā un infekcijas kontrolē, ortodontsikās diagnostikas pamatmetodes.

Rezultāti

Zināšanas

būs nepieciešamās zināšanas par ortodontiskās ārstēšanas interdisciplinārajiem principiem;
būs nepieciešamās vispārējās zināšanas par ortodontijā izmantojamām mehāniskām un funkcionālām aparatūrām;
būs zināšanas par ortodontiskās ārstēšanas jatrogēnajiem faktoriem;
būs nepieciešamās zināšanas lai sniegtu palīdzību zobu traumu gadījumos;
būs nepieciešamās zināšanas par ārstēšanas rezultātu retensiju un recidīviem.

Prasmes

Pratīs pamatoti informēt pacientu vai pacienta vecākus par ortodontijas un ar to saistītām problēmām;
pratīs risināt neatliekamās situācijas ortodontijā.

Kompetences

Pabeidzot kursu, studenti
pratīs pareizi rīkoties visu veidu ortodontiskajos neatliekamajos gadījumos, ieskaitot nosūtīšanu pie speciālista, ja nepieciešams;
spēs atbalstīt ortodontu ortodontsikās ārstēšanas laikā, motivējot pacientu un palīdzot nodrošināt mutes higiēnu, kā arī palīdzēt nodrošināt noturēšanas procesu pēc ortodontiskās ārstēšanas.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība10MaģistrsObligātsIlga Urtāne, Gundega Jākobsone, Jolanta Pugača, Karlīna Kienkas
Zobārstniecība10MaģistrsObligātsGundega Jākobsone, Iveta Jankovska, Andris Ābeltiņš
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība10MaģistrsObligātsAndris Ābeltiņš, Gundega Jākobsone, Iveta Jankovska, Jolanta Pugača, Inta Zepa, Katrīna Gardovska, Zane Krišjāne-Poļaka, Ieva Mauliņa