Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Andrejs Ancāns

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:PAK_038LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andrejs Ancāns
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Patoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilze Štrumfa
Kontaktinformācija:Rīga, Kuldīgas iela 9a, pakatrsu[pnkts]lv, +371 67815096
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)13Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas39
Kopā kontaktstundas39
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)13Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas39
Kopā kontaktstundas39
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Šūnas bioloģija, anatomija, normālā fizioloģija, bioķīmija
Mērķis:
Nodrošināt zināšanas patoloģijā, ietverot vispārīgo patoloģisko procesu patoloģiskās fizioloģijas aspektus un speciālās patoloģiskās fizioloģijas sadaļu, respektīvi, būtisku slimību patoģenēzi. Šim programmas aspektam jārada teorētiskie pamati klīnisko priekšmetu apguvei, veidojot vispusīgi izglītotu speciālistu.
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Etioloģija. Patoģenēze. Šūnas bojājuma patoloģiskā fizioloģijaNodarbības1.00auditorija
2Hipoksijas. Perifērās asinsrites traucējumi. IekaisumsNodarbības1.00auditorija
3Kolokvijs (1. -2. nodarbību tēmas)Nodarbības1.00auditorija
4Drudzis. Šoks. Nāve. SpriedzeNodarbības1.00auditorija
5ImūnpatoloģijaNodarbības1.00auditorija
6Kolokvijs (4.-5. nodarbību tēmas)Nodarbības1.00auditorija
7Ūdens-elektrolītu maiņas traucējumi. Skābju-sārmu līdzsvara traucējumi. Nieru patoloģiskā fizioloģijaNodarbības1.00auditorija
8Kolokvijs (7. nodarbības tēma)Nodarbības1.00auditorija
9Olbaltumvielu, ogļhidrātu un lipīdu vielmaiņas traucējumi. Cukura diabētsNodarbības1.00auditorija
10Aknu un gremošanas sistēmas patoloģiskā fizioloģijaNodarbības1.00auditorija
11Kolokvijs (9.-10. nodarbību tēmas)Nodarbības1.00auditorija
12Asins sistēmu patoloģiskā fizioloģijaNodarbības1.00auditorija
13Asinsreces sistēmas patoloģiskā fizioloģijaNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti gatavo prezentācijas par aktuālām un nozīmīgām patoloģijām un to norisēm.
Vērtēšanas kritēriji:
Mācību kursa laikā pasniedzēji veic zināšanu pārbaudi ar īsu daudzatbilžu izvēles testu palīdzību. Studenti studiju laikā kārto kolokvijus, kurus veido teorētiski jautājumi un objektīvi strukturēti teksta uzdevumi, kas atspoguļo studiju laikā apgūtās patoloģijas. Beidzot studijas šajā priekšmetā, studenti kārto eksāmenu, kuru veido teorētiski jautājumi un objektīvi strukturēti teksta uzdevumi, kas atspoguļo studiju laikā apgūtās patoloģijas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs paskaidrot dažādu slimību un vispārīgu patoloģisku processu būtību, attīstību, cēloņus,sekas uniznākumus.
Prasmes:Students klīniskos uzdevumos pratīs identificēt biežāk sastopamās patoloģijas, argumentēti izvērtēt to patoģenēzi, terapijas iespējas un prognozi.
Kompetences:Analizējot klīniskās situācijas students spēs identificēt nozīmīgākos etioloģiskos faktorus, svarīgākos patoģenētiskos procesus, patoloģisko procesu norises gaitu un sekas
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1e-studiju materiāli
Papildus literatūra
1Robbins Basic Pathology, 7th ed.. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Saunders, Philadelphia, 2003, 873 lpp.
2Klīniskā medicīna, prof. A.Lejnieka red.
Citi informācijas avoti
1Robbins and Cotran Pathological Basis of Disease, 8th ed. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster J. Elsevier, 2009.