Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Patoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Andrejs Ancāns
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Nodrošināt zināšanas patoloģijā studentiem ar nepilnvērtīgām priekšzināšanām un kritiskās domāšanas prasmēm, ietverot studiju kursā vispārīgo patoloģisko procesu aspektus un ieskatu atsevišķu būtisku slimību patoģenēzē.

Priekšzināšanas

Šūnas bioloģija, anatomija, normālā fizioloģija, bioķīmija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs paskaidrot dažādu slimību un vispārīgu patoloģisku processu būtību, attīstību, cēloņus, sekas un iznākumus.

Prasmes

Students klīniskos uzdevumos pratīs identificēt biežāk sastopamās patoloģijas, argumentēti izvērtēt to patoģenēzi, terapijas iespējas un prognozi.

Kompetences

Analizējot klīniskās situācijas students spēs identificēt nozīmīgākos etioloģiskos faktorus, svarīgākos patoģenētiskos procesus, patoloģisko procesu norises gaitu un sekas.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs4BakalaursObligātsAndrejs Ancāns
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija3BakalaursObligāts
Fizioterapija3BakalaursObligāts
Uzturs3BakalaursObligāts