Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Patoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inta Liepniece-Karele
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Nodrošināt zināšanas patoloģijā, ietverot studiju kursā vispārīgo patoloģisko procesu aspektus un ieskatu atsevišķu būtisku slimību patoģenēzē.

Priekšzināšanas

Šūnas bioloģija, cilvēka anatomija, histoloģija, fizioloģija, ģenētika, bioķīmija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs paskaidrot atsevišķu slimību un vispārīgu patoloģisku procesu būtību, attīstību, patoģenēzes izpausmes klīniskajā un laboratorajā ainā, cēloņus, sekas un iznākumus, ciktāl to atļauj studiju kursa apjoms.

Prasmes

Students klīniskos uzdevumos pratīs identificēt biežāk sastopamās patoloģijas, argumentēti izvērtēt to patoģenēzi, terapijas iespējas un prognozi; izpratīs biežākos patoloģiskos procesus, ar kuriem iespējams saskarties fizioterapeita darbā.

Kompetences

Kursa laikā studentam ir iespēja attīstīt kompetences profesionālās informācijas analīzē, kas kopā ar studiju kursā iegūtajām zināšanām veido pamatu klīnisko un fizioterapeita profesionālo kompetenču izstrādei.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF3BakalaursObligātsDainis Balodis
Fizioterapija, RFFN3BakalaursObligātsDainis Balodis
Uzturs, RFU3BakalaursObligātsDainis Balodis
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO4BakalaursObligāts
Uzturs, RFUN4BakalaursObligāts