Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Madara Tirzīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Iegūt plašākas zināšanas par attiecīgām tēmām, mācēt novērtēt slimnieku ar plaušu patoloģiju, izvērtēt attiecīgo patoloģiju gaitas īpatnības un ārstēšanas iespējas konkrētiem slimniekiem, dažādos ārstēšanas etapos.

Priekšzināšanas

Elpošanas sistēmas anatomijā, fizioloģijā un patoloģiskajā fizioloģijā.
Fizikālās izmeklēšanas metodes, radioloģiskās izmeklēšanas metodes plaušu slimību diagnostikā.
Elpošanas sistēmas farmakoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā tiks iegūtas zināšanas un kompetences, lai, pamatojoties uz jaunākām atziņām medicīnā, spētu novērtēt, diferencēt no citām slimībām un adekvāti ārstēt minētās plaušu slimības.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs (pamatojoties uz anamnēzi, objektīvo atradi, laboratoriskiem un papildus izmeklējuma rezultātiem) izprast un diagnosticēt minētās plaušu slimības, novērtēt to smagumu, gaitas daudzveidīgumu, kā arī nozīmēt ārstēšanu konkrētam pacientam.

Kompetences

Studiju rezultātā iegūtā kompetence ļaus pastāvīgi analizēt elpceļu slimību aktuālas medicīnas problēmas, racionāli izmantot papildus izmeklēšanas metodes, analizēt klīniskās situācijas, demonstrēt individuālo attieksmi pret pacientu un pamatot izvēlēto ārstēšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsObligātsZaiga Kravale, Jekaterina Gagarina, Rūdolfs Vilde, Madara Tirzīte, Inga Vikmane, Dace Žentiņa, Guntis Bahs, Mārtiņš Purenkovs, Diāna Ērgle, Sabīne Skrebinska, Konstantīns Ščerbakovs, Anna Terentjeva-Decuka, Arta Legzdiņa, Pauls Dzelve, Inga Stuķēna, Mārtiņš Danefelds, Anastasija Zaičenko, Valentīna Mihejeva, Andra Krūmiņa
Medicīna, SSNMF10MaģistrsObligātsJekaterina Gagarina, Rūdolfs Vilde, Madara Tirzīte, Mārtiņš Purenkovs, Diāna Ērgle, Inga Stuķēna, Andra Krūmiņa, Zaiga Kravale, Reinis Rugājs, Jūlija Černišenko, Arta Legzdiņa, Sabīne Skrebinska, Pauls Dzelve
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsObligātsJekaterina Gagarina, Rūdolfs Vilde, Madara Tirzīte, Reinis Rugājs, Mārtiņš Purenkovs, Andra Krūmiņa, Anastasija Zaičenko, Inga Stuķēna, Valentīna Mihejeva
Pediatrija, MFp10MaģistrsObligātsZaiga Kravale, Jekaterina Gagarina, Rūdolfs Vilde, Madara Tirzīte, Inga Vikmane, Dace Žentiņa, Guntis Bahs, Mārtiņš Purenkovs, Diāna Ērgle, Sabīne Skrebinska, Konstantīns Ščerbakovs, Anna Terentjeva-Decuka, Arta Legzdiņa, Pauls Dzelve, Inga Stuķēna, Mārtiņš Danefelds, Anastasija Zaičenko, Valentīna Mihejeva, Andra Krūmiņa
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF9MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMF9MaģistrsObligāts