Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:16 / 24
Kursa vadītājs: Dina Berloviene
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Nostiprināt un pilnveidot teorētiskās zināšanas, gūt iemaņas klienta masāžas pamatos, piedalīties rehabilitācijas procesā, izglītot klientu atbilstoši vadlīnijām un standartam, ētikai un studiju gada programmā apgūtām zināšanām. Papildināt praktiskās zināšanas praksē, masējot visu vecuma klientus. Balstīt praktisko darbību saskaņā ar juridiskiem un ētiskiem principiem, ievērojot konfidencialitāti. Izprast profesionālās atbildības nozīmi.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, klasiskā un speciālā masāžā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa noslēgumā studenti spēs:
• pielietot saprotamu un atbilstošu saskarsmes pieeju darbā ar dažāda vecuma klientiem, komandas darbā, izprotot verbālās, neverbālās saskarsmes nozīmi;
• veikt klienta vispārējo novērošanu un atpazīst fizioloģiskās normas un patoloģiskos stāvokļus studiju programmā ietvertās kompetences ietvaros.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultāta studenti pratīs:
• iegūt, novērtēt un dokumentēt datus par klientu studiju programmā ietvertās kompetences ietvaros;
• ievākt subjektīvo un objektīvo informāciju;
• veikt klienta, tuvinieku izglītošanu studiju programmā ietvertās kompetences ietvaros;
• izprast un pielietot manipulācijas, kas attiecas uz klienta vajadzību un vēlmju nodrošināšanu;
• ievērot nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu klienta fizisko drošību, intimitāti procedūras/masāžas laikā;
• veikt pasākumus, kas nodrošina klienta drošu vidi;
• veikt pasākumus, kas nodrošina klienta psiholoģiskā un fiziskā komforta uzlabošanu;
• veikt pasākumus, kas nodrošina klienta higiēnas pasākumus.

Kompetences

• Veikt klienta novērošanu un atpazīt fizioloģiskās normas un patoloģiskos stāvokļus, piemērojot adekvātu rīcību konkrētā gadījumā;
• Pielietot manipulācijas, kas attiecas uz drošas vides un klienta komforta nodrošināšanu, veicot stāvokļa novērtēšanu;
• Pielietot manipulācijas, kas attiecas uz speciālās masāžas veidiem;
• Nepieciešamības gadījumā nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu;
• Novērtēt klienta zināšanas un iemaņas par veselības saglabāšanu un atgūšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža3Pirmais līmenisObligātsDina Berloviene, Ilze Saņina, Maija Čerņevska, Agnese Zalkovska, Sandris Cīrulis, Daiga Frīdenberga, Ilvija Koha, Daiga Plostniece, Agrita Atvara, Lāsma Gūtmane, Varis Kārkls, Gunita Vasiļevska
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža2Pirmais līmenisObligātsDina Berloviene
Ārstnieciskā masāža4Pirmais līmenisObligātsDina Berloviene