Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:12 / 18
Kursa vadītājs:Inga Krēvica-Rozenberga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Nostiprināt atbilstoši katra kursa programmā apgūtās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas darbā ar dažāda vecuma pacientiem efektīvas komunikācijas procesa veidošanā, veselības stāvokļa novērtēšanā, veicot pacientu izmeklēšanu, neatliekamās palīdzības sniegšanā un ārstēšanas nodrošināšanā, pacientu izglītošanā, drošas darba vides veidošanā, praktisko darbību balstot saskaņā ar juridiski- ētiskiem principiem, ievērojot konfidencialitāti.

Priekšzināšanas

Pirms prakses apgūtās zināšanas un prasmes attiecīgajā studiju gada 'Ārsta palīgs' programmā.

Rezultāti

Zināšanas

Nostiprinās un papildinās pirms prakses studiju procesā apgūtās zināšanas slimību diagnostikā, ārstēšanā un profilakses nodrošināšanā, neatliekamās palīdzības sniegšanā cietušajiem, kā arī darba organizācijā un komandas darbā.

Prasmes

Pilnveidos 'Ārsta palīgs' profesijas standartā nosauktās prasmes saskarsmes veidošanā ar pacientiem, izmeklēšanā, neatliekamās palīdzības sniegšanā, slimību diagnostikā, ārstēšanā, darba organizēšanā un plānošanā, atbilstoši paredzētajam kursa plānam.

Kompetences

Spēs pielietot attiecīgajā kursā apgūtās 'Ārsta palīga' programmā noteiktās prasmes un izvērtēt veikto darbību rezultātus 'Ārsta palīga' programmas mērķu sasniegšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP2Pirmais līmenisObligātsSolvita Smilgzieda
Ārsta palīgs, LFAP4Pirmais līmenisObligātsSolvita Smilgzieda