Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Kristīne Kisnica
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģija

Mērķis

Veidot vispārīgu priekšstatu par psiholoģijas zinātni, galvenajiem psiholoģijas virzieniem un nozarēm, pētniecības metodēm; veidot izpratni par cilvēka psihes galvenajām likumsakarībām, personības struktūru, personības veidošanos un psihiskajiem procesiem.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa rezultātā studenti spēs:
• raksturot psiholoģiju kā zinātni un tās galvenos uzdevumus;
• nosaukt mūsdienu psiholoģijas galvenos virzienus;
• raksturot psiholoģijas vēsturisko attīstību;
• aprakstīt cilvēka psihes galvenās likumsakarības;
• atpazīt cilvēka psihiskās īpašības un stāvokļus, psihiskos procesus;
• nosaukt galvenās pētīšanas metodes psiholoģijā;
• atpazīt dažādas emocijas un jūtas;
• raksturot temperamenta veidus;
• aprakstīt personības attīstību ietekmējošos procesus;
• raksturot personības uzvedības īpatnības dažādos apstākļos;
• izprast individuālas pieejas nozīmi komunikācijā ar klientu/ pacientu.

Prasmes

Studiju kursa rezultātā studenti pratīs aprakstīt:
• galvenos psiholoģijas virzienus un nozares;
• psihes pamata likumsakarības;
• personības individuāli tipoloģiskajās īpatnības.

Kompetences

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti:
• atšķir dažādus psihiskos fenomenus;
• atšķir dažādus psiholoģijas virzienus un nozares;
• diskutē par psiholoģijas zinātnes pamatjēdzieniem.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža1Pirmais līmenisObligātsDiāna Oļukalne