Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ieva Puzo

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_201LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:0.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģijaMērķauditorija:Sociālā antropoloģija; Socioloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ieva Puzo
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)18Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Mērķis:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar pēckara un mūsdienu Japānas kultūrpraksēm un sociālajām institūcijām, apskatot dažādus Japānas kultūras un ikdienas dzīves aspektus. Kursa gaitā tiks analizēti Japānas unikalitātes un homogenitātes diskursi, analizējot, kā šīs idejas tiek radītas, atbalstītas vai apstrīdētas tādās jomās kā darbs, izglītība, dzimte, ģimene un etniskā piederība.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga uzdoto etnogrāfiju apguve; prezentācijas sagatavošana; esejas rakstīšana, veicot padziļinātu tēmas izpēti.
Vērtēšanas kritēriji:
Dalība diskusijās: 20% Īsa prezentācija: 20% Eseja: 60%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Spēs kritiski analizēt populārus diskursus par Japānas sabiedrību; spēs izskaidrot kursa gaitā apgūtos teorētiskos konceptus; spēs izmantot kursa gaitā apgūtos teorētiskos un etnogrāfiskos konceptus savā pētnieciskajā darbībā.
Prasmes:
Kompetences:
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Skat. studiju kursa tematisko plānu.
Papildus literatūra
1Tiks piedāvāta, balstoties uz studentu interesēm.