Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Patoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Jolanta Vamze-Liepiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Tiesu medicīna

Mērķis

Studiju kursa „Tiesu medicīna” mērķis ir iepazīstināt studentus ar tiesu medicīnas lomu medicīnas praksē un noziegumos pret cilvēku izmeklēšanā, tiesu medicīniskās ekspertīzes veidiem un uzdevumiem, dzīvo personu un līķu ekspertīzes procesā risināmajiem jautājumiem, pielieto metodiku.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas cilvēka anatomijā, histoloģijā, patoloģijā, fizikā, ķīmijā, traumatoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti apgūst pamatzināšanas par dažāda veida traumatisku un toksisku faktoru iedarbības sekām uz cilvēka organismu un to diagnostiku, par nevardarbīgas un vardarbīgas nāves veidiem, to izmeklēšanas iespējām; tiesu medicīnai saistošo normatīvo regulējumu.

Prasmes

Atpazīt un aprakstīt medicīniskajā dokumentācijā dažāda veida miesas bojājumus tiesu medicīniskā aspektā; nepieciešamības gadījumā sagatavot Medicīnisko apliecību par nāves iestāšanos.

Kompetences

Iegūtās zināšanas un prasmes pielietot ārsta praksē fiziskas vardarbības pret cilvēku atpazīšanai un savlaicīgai tiesībsargājošo iestāžu iesaistei un sekojošai tiesu medicīniskās ekspertīzes noteikšanai, kā arī atpazīt riskus ārstniecības kļūdu pieļaušanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsObligātsAleksandra Aļekperova, Jolanta Vamze-Liepiņa
Medicīna, SSNMF10MaģistrsObligātsJolanta Vamze-Liepiņa, Olga Fjodorova
Pediatrija, MFp10MaģistrsObligātsAleksandra Aļekperova, Jolanta Vamze-Liepiņa
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsObligāts
Medicīna, MF9MaģistrsObligāts