Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Aivars Stankevičs
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne; Personu un īpašuma aizsardzība; Civilā un militārā aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistu, kuram ir zināšanas un prasmes zinātniski pētnieciskā darba veikšanā.
Uzdevumi: veicināt zināšanu apguvi par pētnieciskā darba veikšanu; nostiprināt zināšanas, praktiski izstrādājot pētnieciskā darba metodoloģiski pamatotu ievadu.

Priekšzināšanas

Vispārīgas zināšanas par zinātni, pētnieciskā darba rakstīšanu.

Rezultāti

Zināšanas

Par pētnieciskā darba būtību un metodoloģijas nozīmi pētnieciskajā darbā.

Prasmes

Plānot pētniecisko darbu un izprast metodoloģijas nozīmi pētnieciskajā darbā. Pēc studiju kursa apgūšanas studentam ir jāprot uzrakstīt pētnieciskā darba ievads, kas iekļauj pētnieciskā darba problēmas formulēšanu, metodoloģiju, un jāprot darbu noformēt.

Kompetences

Spēja patstāvīgi uzrakstīt pētnieciskā darba ievadu; prast atpazīt metodoloģijas kļūdas; noformēt pētniecisko darbu.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.