Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Anda Rožukalne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorija

Mērķis

Kursa ietvaros studentiem ir jāapgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par informācijas vākšanas metodēm un žanriem žurnālistikā, kā arī tiks veidota un trenēta prasme zināšanas izmantot žurnālistikas tekstu, audio un video darbu veidošanā.
Lai veicinātu izpratni par žurnālistikas kā profesijas veidošanos un attīstību Latvijā, mācību gaitā tiks analizētas dažādu žurnālistikas skolu un dažādu mediju žanri, tādējādi apgūstot analītiski kritisku pieeju. Studenti vērtēs ne vien savu un kolēģu patstāvīgos darbus, bet arī piemērus no Latvijas preses prakses.

Priekšzināšanas

Apgūti kursi: "Ievads žurnālistikā", "Ziņu žurnālistika".

Rezultāti

Zināšanas

Par žurnālistikas žanru attīstību.
Par žurnālistikas žanru īpašībām, veidiem, formātiem.
Par žurnālistikas žanru transformāciju.
Par kritisko domāšanu žurnālistikā.
Par starpžanru formātiem.

Prasmes

Prasme veidot dažāda tipa intervijas.
Prasme veidot dažāda tipa aprakstus.
Prasme veidot analītiskus un komentējošus žanru materiālus žurnālistikā.
Prasme pielāgot katra žanra darbu konkrēta medija formātiem.
Prasme strukturēt informāciju: virsrakstus, līdus un citus katra žanra darbu raksturojošus elementus.

Kompetences

Atpazīt informācijas raksturu un sakārtot to atbilstošā žanrā.
Izvērtēt katra žanra kvalitātes kritērijus savā un citu mediju sniegumā.
Novērtēt dažādu žanru profesionālās ētikas problēmas un prasības.
Veidot konkrēta žanra darbus specifiskiem mediju formātiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Žurnālistika3BakalaursObligātsAinārs Dimants