Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kredīts paredzēts akreditētas studiju programmas maksas segšanai. To var saņemt pilna un nepilna laika studējošie. Tas nevar pārsniegt augstskolas noteikto studiju maksu.

2022./2023. akadēmiskajā gadā studiju un studējošā kredītiem studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem, studenti var pieteikties Swedbank mājaslapā, kur jāiesniedz pieteikums studiju vai studējošā kredīta saņemšanai. Pēc pieteikuma izvērtēšanas banka sazināsies ar katru interesentu un informēs par pieņemto lēmumu.

Lai pieteiktos valsts garantētajam kredītam, studentam jābūt attiecīgās bankas klientam.

Pieteikties valsts garantētajam studiju vai studējošā kredītam varēs pēc līguma noslēgšanas ar augstskolu.

2020_08_kredita_pieskirsanas_kartiba.jpg

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumu Nr. 231 Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem (turpmāk – MK noteikumi Nr. 231) 56.2. apakšpunktu Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumi Nr. 220 Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu (turpmāk – MK noteikumi Nr. 220) atzīti par spēku zaudējušiem.

Atbilstīgi MK noteikumu Nr. 231 57. punktam studiju un studējošo kredītu līgumu, kas noslēgti, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 220, pilnīgai izpildei tiks piemēroti MK noteikumi nr. 220 Kārtība, kādā tiek piešķirts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.

Svarīgi zināt!

Studējošā kredīta maksimālā summa – 350 eiro.


Kredītu atmaksa

  • Kredīta atmaksa sākas ar 12. mēnesi pēc studiju beigšanas vai ar trešo mēnesi pēc studiju pārtraukšanas
  • Studiju kredīta procentus jāmaksā, sākot ar 12. mēnesi pēc studiju beigšanas vai no nākamā mēneša pēc studiju pārtraukšanas
  • Studējošā kredīta procentus jāsāk maksāt nākamajā mēnesī pēc pirmās kredīta summas saņemšanas
  • Kredīts jāatmaksā 10 gadu laikā no kredīta atmaksas sākšanas dienas, ja kredīta summa pirmajā atmaksas dienā nepārsniedz 20 000 EUR. Ja kredīta summa, sākot kredīta atmaksu, ir lielāka par 20 000 EUR, tad kredīts jāatmaksā 15 gadu laikā no kredīta atmaksas sākšanas

Papildu informāciju par kredītiem var saņemt:

Kontaktinformācija

Sanita Liepiņa
Studējošo informācijas uzturēšanas vadošā speciāliste, Studentu serviss
RSU centrālā ēka
Rīga, Dzirciema iela 16
K-104.
+371 67409254
sanita [pts] liepinaatrsu [pts] lv