Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
19 budžeta vietas2 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši anesteziologa, reanimatologa specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs 

Pirmais studiju gads (rotācijas gads)

Teorētiskās disciplīnas

 • Anatomija
 • Fizioloģija
 • Farmakoloģija
 • Fizika
 • Statistika

Klīniskās disciplīnas 

 • Vispārējā ķirurģija
 • Torakālā ķirurģija
 • Dzemdniecība
 • Neiroloģija un neiroķirurģija
 • Internā medicīna (pamatā – kardioloģijā)
 • EKG kurss anesteziologiem un reanimatologiem
 • Ievads vispārējā anestezioloģijā
 • Ievads vispārējā reanimatoloģijā (intensīvajā terapijā)
 • Ievads intensīvajā terapijā pediatrijā
 • Padziļinātā kardiopulmonālā reanimācija pieaugušajiem un bērniem
Otrais studiju gads (bāzes anestēzija un intensīvā terapija)

Anestēzija

 • Abdominālajā ķirurģijā
 • Ginekoloģijā
 • Uroloģijā
 • Neiroķirurģijā
 • Ortopēdijā un traumatoloģijā
 • Oftalmoloģijā
 • Pediatrijā
 • Angioloģijā
 • Intensīvajā terapijā
Trešais studiju gads (neatliekamā medicīna, anestēzija un intensīvā terapija subspecialitātēs)
 • Neatliekamā medicīna
 • Anestēzija torakālajā ķirurģijā
 • Dzemdniecībā, pediatrijā
 • Bronholoģija, perifēro nervu blokādes
 • Intensīvā terapija pediatrijā
 • Klīniskā mikrobioloģija un hospitālā epidemioloģija
Ceturtais studiju gads (anestēzija un intensīvā terapija subspecialitātēs)
 • Transfuzioloģija
 • Anesteziologa pieņemšana poliklīnikā
 • Anestēzija plastiskajā un mikroķirurģijā, stomatoloģijā un sejas žokļu ķirurģijā
 • Anestēzija ORL klīnikā
 • Anestēzija endokrīnajā ķirurģijā
 • Anestēzija diagnostisko manipulāciju laikā un akūtajā ķirurģijā, ambulatorajā un vienas dienas stacionārā
 • Intensīvā terapija kardioloģijā
 • Nieru aizstājējterapija un organisma detoksikācija
 • Intensīvā terapija neiroķirurģijā
 • Intensīvā terapija toksikoloģijā
Piektais studiju gads (anestēzija un intensīvā terapija subspecialitātēs)
 • Anestēzija kardioķirurģijā un intensīvā terapija kardioķirurģijā
 • Anestēzija neonatoloģijā un pediatrijā
 • Intensīvā terapija neonatoloģijā un pediatrijā
 • Intensīvā terapija un anestēzija pacientiem ar apdegumiem
 • Anestēzija transplantoloģijā un donora orgānu menedžments
 • Akūto un hronisko sāpju ārstēšana
 • Prolongētās centroaksiālās anestēzijas tehnikas
 • Padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas jaunumi un atkārtojums
 • Jaunu tehnoloģiju apgūšana un kursa darba izstrāde

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti     

Zināšanas

 • Padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, kas atbilst jaunākajām anestezioloģijas un reanimatoloģijas atziņām un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai
 • Patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificētus profesionālos pienākumus
 • Argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem anestezioloģijas un reanimatoloģijas specialitātes aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem

Prasmes

Veikt specialitātes nolikumā minētās manipulācijas

Kompetences

 • Patstāvīgi un efektīvi veikt Anesteziologa reanimatologa specialitātes nolikumā iekļautās darbības, nodrošinot augsti kvalitatīvu perioperatīvo pacientu aprūpi, kā arī reanimācijas un intensīvās terapijas metodes izmantošanu multidisciplinārās komandas darba procesā
 • Labas komunikācijas spējas, lai uzņemtos vadību un efektīvi organizētu un pārvaldītu dažādus ar profesionālo darbību saistītus uzdevumus
 • Augsts profesionālās kompetences līmenis un jāveicina kolēģu profesionālā izaugsme

Pārbaudījuma veids

Katra studiju kursa beigās teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, ietverot referātus, esejas veida atbildes, klīnisko gadījumu analīzi, testus

Valsts pārbaudījumā tiek veikta teorētisko zināšanu pārbaude un pētnieciskā projekta aizstāvēšana