Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
3 budžeta vietas2 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši endokrinoloģijas specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai endokrinologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība – zināšanu apgūšana par endokrīno slimību epidemioloģiju, saslimstību un mirstību, endokrīno orgānu un to hormonu fizioloģiju, iedalījumu, struktūru.

Studējošie apgūst zināšanas par dažādām endokrīno orgānu slimībām, jaunākām diagnostikas un ārstēšanas metodēm. Liela vērība pievērsta dažādu slimību riska faktoriem un to iespējamai diagnostikai un novēršanai.

Trīs gadu laikā endokrinoloģijas rezidenti apgūst zināšanas un praktiskās iemaņas par visu Latvijā sastopamo endokrīno slimību diagnostikā (t. sk. arī retās endokrīnās slimības, androloģijā, ginekoloģiskā endokrinoloģijā, bērnu un pusaudžu endokrinoloģijā) un ārstēšanā, kā arī papildina savas zināšanas par šo slimību etioloģiju un patoģenēzi (skat. programmas pilnu saturu tālāk).

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

Apmācības laikā rezidentam jāstrādā specializētā endokrinoloģijas nodaļā vai konsultatīvā endokrinologa kabinetā, citās specializētajās nodaļās (studiju kursu laikā) un konsultatīvajos kabinetos apmācīt tiesīga endokrinologa vai citu attiecīgo speciālistu vadībā.

Regulāri piedalījies rezidentu semināros un lekcijās, sagatavojis uzstāšanās klīniku rīta sēdēs, katru gadu RSU Iekšķīgo slimību katedras vadītājam iesniedzis vismaz četrus klīniskos gadījumus un piedalījies studentu apmācības procesā.

Demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni par medicīnu kopumā, bet endokrinoloģijā tās atbilst attiecīgās specialitātes prasībām un jaunākajām zinātnes atziņām, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplīnas saskarē.

Prot atpazīt un aprakstīt dažādas endokrīnas problēmas, definēt iespējamo endokrīno patoloģiju, sistematizēt diagnostisko izmeklēšanu un organizēt specifisko ārstēšanu.

Prasmes

  • Patstāvīgi lietot medicīnas problēmas risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālos pienākumus endokrīno slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē
  • Prasmīgi veikt praktiskās manipulācijas
  • Precīzi izvērtēt un izvēlēties konkrēto ārstēšanas taktiku, īpaši pacientiem ar cukura diabētu un vairogdziedzera problēmām
  • Precīzi izvērtēt un savām vajadzībām veikt vairogdziedzera ultrasonoskopisko izvērtējumu
  • Kritiski izvērtēt speciālo literatūru un savus klīniskos lēmumus pamatot uz pierādījumiem balstītu medicīnu
  • Apmācīt vidējo medicīnas personālu un pacientus ar cukura diabētu

Kompetence

Trīs gadu laikā studējošā persona būs apguvusi zināšanas un ieguvusi praktiskās iemaņas, kas atbilst gan Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem nr. 268, gan Eiropas Savienībā noteiktajam rekomendācijām, kas nepieciešamas ārstam endokrinologam viņa praktiskā darba veikšanai

Tiesības strādāt par ārstu endokrinologu Latvijas Republikas teritorijā

Pārbaudījuma veids

Valsts pārbaudījums sastāv no trīs daļām

  • Atskaites par darbu studiju kursa laikā
  • Zinātniski pētnieciskā darba iesniegšanas un mutiskas aizstāvēšanas
  • Teorētiskā eksāmena (biļetes) pēc izveidotās programmas, kura atbilst ārsta endokrinologa sertifikācijas eksāmenam Latvijā