Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

2006 - 2013

Docents

Medicīnas fakultāte, iekšķīgo slimību katedra

1995 - 2006

Asistents

Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

1988 - 1995

Zinātniskais līdzstrādnieks, stundu pasniedzējs

Rīgas Medicīnas Institūta nefroloģijas laboratorija, Medicīnas Falkultātes Iekšķigo slimību katedra

1986 - 1988

Ārsts endokrinologs

P.Stradiņa Republikāniskā slimnīca, Endokrinoloģijas nodaļa

1984 - 1986

Klīniskā ordinatūra internā medicīnā un endokrinoloģijā

P.Stradiņa Republikāniskā slimnīca

1981 - 1984

Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas ārsts

Ātrās Medicīniskās Palīdzības Stacija, Jelgava

1980 - 1981

Internatūra iekšķīgajās slimībās

Jelgavas Centrālā Rajona Slimnīca

Izglītība

2006 - 2006

Aizstāvēts promocijas darbs. Iegūts Dr. med. grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

2001 - 2004

Studijas doktorantūrā

Rīgas Stradiņa universitāte; Zalcburgas Centrālās slimnīcas Molekulārbioloģijas laboratorija, Austrija

1974 - 1980

Ārsta diploms

Rīgas Stradiņa Universitāte

1967 - 1974

Diploms par iegūtu vidējo izglītību

Jelgavas 1. vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2019.04.24 Doktoranta promocijas darba priekšaizstāvēšana

2018. 23rd World Congress on Advances in Oncology and 22nd International Symposium on Molecular Medicine, September 20-22, 2018, Athens, Greece. Spandiodos Publications Ltd. Tēzes un mutisks ziņojums: "Plasma Thioredoxin Reductase and Myeloperoxidase Levels in Acquired Aortic Valve Stenosis Patients".

2017. 22nd World Congress on Advances in Oncology and 20th International Symposium on Molecular Medicine, October 5-7, 2017, Athens, Greece. Spandiodos Publications Ltd. Tēzes un mutisks ziņojums: "Increased serum chemerin level to predict early onset of aortic valve stenosis".

2015. EK konference par Horizon 2020 pētniecības programmu. 17.-18. Septembris 2015, Brisele, Beļģija.

2014. Klīniskā un zinātniskā stažēšanās, Dženovas Universitāte un San Martino slimnīca, Dženova, Itālija, jūlijs 2014.

2013-2016.​ Doktordarba vadītājs, RSU, Doktorantūras daļa.

2013. Klīniskā un zinātniskā stažēšanās, Pavia Universitātes Internās medicīnas klīnika, Pavia, Itālija, maijs 2013.

2010. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes tālākizglītības programma "Docētāju profesionālās kompetences inovācijām Eiropas Augstākās izglītības telpā". 160 stundas. Sertifikāts Nr 013533.

2012. Klīniskā un zinātniskā stažēšanās, Frederiksberg slimnīcas Internās Medicīnas Klīnikā​. Kopenhāgena, Dānija, Maijs 2012.

2010. 9h European Society of Endocrinology Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, May 2010, Tartu, Estonia. Report at the 5th Baltic endocrinology congress, May 27-29, 2010, Tartu, Estonia.​

2010. Zinātniskā stažēšanās Zalcburgas Centrālās slimnīcas I. Iekšķīgo slimību klīnikā. Zalcburaga, Austrija, aprīlis 2010.

2008. Londonas dekanāts, Liebritānija. Ģimenes medicīnas un endokrinoloģijas rezidentūras programmu pilnveidošanas aspekti.

2000-2004. Doktorantūras studijas Zalcburgas Centrālās slimnīcas Molekulārās ģenētikas laboratorijā. Tēma: Adiponektīna gēna lokusa atsevišķu nukleotīdu T45G un G276T ​polimorfisma ietekme uz insulīna rezistenci un metabolo sindromu SAPHIR populācijā.

2003. Klīniskā un zinātniskā stažēšanās, Hamburgas Altonas slimnīcas klīniskā laboratorija, Hamburga, Vācija, 2013.

2001, 2002. Zinātniskās stažēšanās Zalcburgas Centrālās slimnīcas Molekulārās ģenētikas laboratorijā, Zalcburga, Austrija.

1993. Klīniskā un zinātniskā stažēšanā ​Karļa Ruprehta Heidelbergas Universitātes Medicīnas klīnikā un Molekulārās bioloģijas laboratorijā.

1992. Klīniskā un zinātniskā stažēšanās Karolinskas slimnīcā un Institūtā, Stokholma, Zviedrija.

Pētniecības darbības virzieni

  • Adipozitāte, Metabolais sindroms, insulīna rezistence, prediabēts, cukura diabēts; diabēta komplikācijas;
  • Ateroskleroze, sirds asinsvadu slimību riska faktori, to atklāšana un iespējamā novēršana;
  • Arteriālā hipertensija;
  • Kalcija vielmaiņa, vitamīns D, osteoporoze;
  • muskuļu un saistaudu patoloģija;

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Izstrādātās studiju programmas

2006-2007. ​Rīgas Stradiņa universitāte​ 2. līmeņa profesionālā studiju programma "Ģimenes Ārsts".

2012. Rīgas Stradiņa Universitāte rezidentūras studiju programma "Endokrinologs" ​​

Vadītās studiju programmas

2007.-2011. Rīgas Stradiņa Universitāte rezidentūras studiju programma "Ģimenes Ārsts"

2012.- līdz šim laikam. Rīgas Stradiņa Universitāte rezidentūras studiju programma "Endokrinologs" ​

Izstrādātie studiju kursi

Ambulatorā endokrinoloģija

Vadītie studiju kursi

Endokrinoloģija

Docētie studiju kursi

Internā medicīna: kursi kardioloģijā, pneimonoloģijā, endokrinoloģijā

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadītie:

promocijas darbi: 1

​maģistra darbi: 2​

rezidentu pētniecības darbi: 2

studentu pētniecības darbi: 1-2 ik gadus

Recenzētie:

promocijas darbu pieteikumi: 3

​​maģistra darbi: 2

​​studentu pētniecības darbi: 10

zinātnisko projektu pieteikumi: 3

Projekti

LU pētniecības projekts , Līguma Nr A69-DL/341 no 29.04.2016-2018 "Aterosklerozes izraisīto procesu personalizētas monitorēšanas, diagnostikas un ārstēšanas pētniecība”.

Latvijas Zinātnes Padomes projekts: Valsts Pētījumu programmas projekts ar finansējuma Nr Y3-29894y-ZR-N-009

Projekta koordinators; EK valstu konsorcija zinātniski pētnieciskam projektam EK Horizon 2020 programmā. Iesniegts 04.2016. Iesnieguma ID: 730017.

Pētniecības projekta pieteikums Norvēģijas-Latvijas pētniecības sadarbības ietvaros. (NORWEGIAN-LATVIAN RESEARCH COOPERATION ACTIVITY, 2014)​

Projekta pieteikums RSU un RTU Sadarbības projektu konkursam, 2015.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2013- līdz šim laikam. Latvijas Internistu Biedrības Sertifikācijas komisijas priekšsēdis.

2012- līdz šim laikam. RSU Tālākizglītības fakultātes rezidentūras studiju programmas Endokrinoloģija vadītājs.

2008- līdz šim laikam. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Izglītības daļas Pirmsdiploma un pēcdiploma ārstu izglītības speciālists.

Latvijas Internistu Biedrības biedrs.

Latvijas Endokrinologu Asociācijas biedrs.

Eiropas Endokrīno Asociāciju biedrs.

Apbalvojumi un atzinības

2011. RSU Atzinības raksts par ieguldījumu RSU pedagoģiskajā un zinātniskajā darbā.

2016. RSU Atzinības raksts par ieguldījumu RSU pedagoģiskajā un zinātniskajā darbā​.

Publikācijas

Raksti​​

Impact of Several proinflammatory and Cell Degradation Factors in Patients with Aortic Valve Stenosis

Juris Lurins, Dace Lurina, Simons Svirskis, Zaiga Nora-Krukle, Peteris Tretjakovs, Vitolds Mackevics, Aivars Lejnieks, Venerando Rapisarda, Vincenzo Baylon

EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE, 17: 2433-2442, 2019, DOI: 10.3892/etm.2019.7254

Prognostic Utility of Novel Biomarkers in Aortiv Valve Stenosis

Peteris Tretjakovs, Juris Hofmanis, Dace Hofmane, Gita Krieviņa, Leons Blumfelds, Vitolds Mackēvičs, Aivars Lejnieks , Guntis Bahs

PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES, Section B, Vol. 73 (2019), No 2 (2019.g.), pp. 20-30, DOI: 10.2478/prolas-2019-00XX

Increased serum chemerin level to predict early onset of aortic valve stenosis

Juris Lurins, Dace Lurina, Peteris Tretjakovs, Vitolds Mackevics, Aivars Lejnieks, Venerando Rapisarda and Vincenco Baylon

BIOMEDICAL REPORTS 8: 31-36, 2018. DOI: 10.3892/br.2017.1010

Bioķīmisko parametru novērtējums pacientiem ar aortālā vārstuļa stenozi.

Juris Lūriņš, Vitolds Mackēvičs, Pēteris Tretjakovs, Ints Zeidlers

RSU ZINĀTNISKIE RAKSTI : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 47.-56.lpp.

Autoimūns poliglandulārs sindroms 1. tipa cukura diabēta slimniekiem Latvijā.

Vitolds Mackēvičs, Žanna Raka, Aivars Lejnieks, Ints Zeidlers

RSU ZINĀTNISKIE RAKSTI : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 98.-104.lpp.

M.Mukāne, V.Mackēvičs

Vairogdziedzera mezgli : iemesli un rīcība to gadījumā, DOCTUS, Nr.8 (2012), 21.-22., 24.-25.lpp.

J.Sizova, L.Meija, V.Mackēvičs

Uzturvielu nozīme kaulu slimību attīstībā, DOCTUS, Nr.12 (2012), 16.-19.lpp.

Gaismas un skaņas impulsu loma paaugstināta asinsspiediena un nervu sistēmas funkcionālā stāvokļa normalizēšanā.

Ints Zeidlers, Jānis Zaļkalns, Uldis Teibe, Vitolds Mackēvičs, Staņislavs Jankovskis, Alberts Aldersons, Tatjana Eglīte, Tatjana Farbtuha, Dzintra Vēvere

RSU ZINĀTNISKIE RAKSTI, 2010, 369-373. lpp.

Relation of inflammatory chemokines to insulin resistance and hypoadiponectinemia in coronary artery disease patients

Peteris Tretjakovs, Antra Jurka, Inga Bormane, Vitolds Mackevics, Indra Mikelsone, Liga Balode, Dace Reihmane, Inga Stukena, Guntis Bahs, Juris Imants Aivars, Valdis Pirags

EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE, 20 (2009) 712–717

Relation of endothelial dysfunction and adipokine levels to insulin resistance in metabolic syndrome patients

Pēteris Tretjakovs, Antra Jurka, Inga Bormane, Indra Miķelsone, Dace Reihmane, Līga Balode, Inta Jaunalksne, Vitolds Mackēvičs, Inga Stuķēna, Guntis Bahs, Aivars Lejnieks, Juris Imants Aivars, Valdis Pīrāgs

PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES. Section B, Vol. 63 (2009), pp. 222–227.

Analysis of polymorphisms at the adiponectin gene locus in association with type 2 diabetes, body mass index and cardiovascular traits in Latvian population.

Ineta Kalniņa, Gustavs Latkovskis, Liene Ņikitina-Zaķe, Vitolds Mackēvičs, Raitis Pečulis, Ivo Kāpa, Dāvids Fridmanis, Andrejs Ērglis, Valdis Pīrāgs, and Jānis Kloviņš

PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES, Section B, Vol. 63 (2009), pp. 174–179.

Kalniņa I, L.G., Ņikitina-Zaķe L, Mackevičs V, Pečulis R, Kāpa I, Frīdmanis D, Ērglis A, Pīrāgs V, Kloviņš J.

Analysis of polymorphisms at the adiponectin gene locus in association with type 2 diabetes, body mass index and cardiovascular traits in Latvian population.

PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES, 2009;63, 180-185.


Impulsu elektrisko strāvu loma sāpju reducēšanā.

Ints Zeidlers, Viktorija Linaberga, Jānis Zaļkalns, Uldis Teibe, Alberts Aldersons, Vitolds Mackēvičs, Laima Ivanova, Dzintra Vāvere

RSU ZINĀTNISKIE RAKSTI, 2008, 250-253. lpp.

Seruma adiponektīna līmeņu un klīniski-laboratorisko parametru korelācijas klīniski veselu personu populācijā.

V.Mackēvičs, A.Lejnieks, I.Zeidlers, P.Tretjakovs

RSU ZINĀTNISKIE RAKSTI, 2008, 50.-54. lpp.

The SREBF-1 locus is associated with type 2 diabetes and plasma adiponectin levels in middle-aged Austrian population

Felder T K, Oberkofler H, Weitgasser R, Mackevics V, Krempler F, Paulweber B, Patsch W.

INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY, 2007 Jul 31(7): 1099-1103.

The adiponectin gene is associated with adiponectin levels but not with characteristics of the insulin resistance syndrome in healthy Caucasians.

Vitolds Mackevics, Iris M. Heid, Stefanie A. Wagner, Paula Cip, Hildegard Doppelmayr, Aivars Lejnieks, Henning Gohlke, Günther Ladurner, Thomas Illig, Bernhard Iglseder, Florian Kronenberg, Bernhard Paulweber

EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, 2006, 1-8.

Genetic architecture of the APM1 gene and its influence on adiponectin plasma levels and parameters of the metabolic syndrome in 1727 healthy Caucasians.

Iris M. Heid, Stefanie A. Wagner, Henning Gohlke, Bernhard Iglseder, Jakob C. Mueller, Paula Cip, Günther Ladurner, Raphael Reiter, Andreas Stadlmayr, Vitolds Mackevics, Thomas Illig, Florian Kronenberg, Bernhard Paulweber

DIABETES, Vol. 55, February 2006, 375 - 384.

Association of adiponectin and subclinical carotid atherosclerosis.

Data from the SAPHIR-study.

B.Iglseder, V.Mackevics, G.Ladurner, F.Berr, B.Paulweber

STROKE, 2005; 36: 2577-2582

Penicilīnu un aminoglikozīdu loma antibiotiku rezistences apstākļos V.Mackēvičs

LATVIJAS ĀRSTS, Oktobris, 2006

Adipozitāte un 2.tipa cukura diabēts - hroniska iekaisīga slimība?!

V. Mackēvičs

DOCTUS, Oktobris 2005

Ģenētika slimību novēršanai: cukura diabēts

V. Mackēvičs

DOCTUS, Februāris 2005

Adipocitokīni kā insulīna sensitivitātes regulētāji

V.Mackēvičs

LATVIJAS ĀRSTU ŽURNĀLS, Janvāris 2004

Tēzes​​

23rd World Congress on Advances in Oncology and 22nd International Symposium on Molecular Medicine, September 20-22, 2018, Athens, Greece. Spandiodos Publications Ltd. Tēzes un mutisks ziņojums: "Plasma Thioredoxin Reductase and Myeloperoxidase Levels in Acquired Aortic Valve Stenosis Patients".

22nd World Congress on Advances in Oncology and 20th International Symposium on Molecular Medicine, October 5-7, 2017, Athens, Greece. Spandiodos Publications Ltd. Tēzes un mutisks ziņojums: "Increased serum chemerin level to predict early onset of aortic valve stenosis".

J.Lūriņš, P.Tretjakovs, V.Mackēvičs

Aortic valve stenosis relation with biochemical markers

Atherosclerosis. - Vol.241, Issue 1 (2015, July), p.e142.

J.Lūriņš, V.Mackēvičs, P.Tretjakovs

Bioķīmisko parametru novērtējums pacientiem ar aortālā vārstuļa stenozi

2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, 2015. 125.lpp.

Multipolar Permanent Elastic Magnetotherapy Improves Functionaning of the Musculoskeletal System of Sedentary Workers at Pre-retirement Age.

Vāvere Dzintra, Mackēvičs Vitolds, Eglīte Maija, Zeidlers Ints, Zaļkalns Jānis, Pļaviņa Liāna, Pugačevs Vladislavs, Pain in The Baltics 2015, International Conference, Riga, Latvia, November 27-28, 2015, Programme and Abstracts Book, 217 p.

Musculoskeletal Symptoms (pain) as Manifestation of Intensive Psychoemotional and Physical Stress in Military Personnel.

Pļaviņa Liāna, Vāvere Dzintra, Mackēvičs Vitolds, Pugačevs Vladislavs, Kataševs Aleksejs, Okss Aleksandrs, Yatsunenko Anatolijs, Kamkovs Vladimirs, Pain in The Baltics 2015, International Conference, Riga, Latvia, November 27-28, 2015, Programe and Abstracts Book, 218 p.

Impact of weather on the development of acute myocardial infarction in Riga, Latvia.

Vitolds Mackēvičs, Tarane Barot

Scientific conference, Riga Stradins University, 26.-27. March, 2015. Theses, p.132.

Effect of creatine supplementation on cognitive function of omnivores and non-meat eaters.

Vitolds Mackēvičs, Michael Masyk

Scientific conference, Riga Stradins University, 26.-27. March, 2015. Theses, p.1.

Дзинтра Вавере, Витолд Мацкевич, Майя Карклиня, Лиана Плявиня, Владислав Пугачев, Светлана Орлова. Эффективность постоянных магнитов в процессе медицинской реабилитации. Новая Волна в медицине, Латвия, Юрмала 7-9 августа 2014 года, тезисы форума.

Iegūta aortas vārstuļa stenoze : etiopatoģenēzes aspekti.

Juris Lūriņš, Vitolds Mackēvičs, Pēteris Tretjakovs, Ints Zeidlers

RSU Zinātniskā konference, 10.-11. aprīlī, 2014. Tēzes, 170. lpp.

Fizikālās medicīnas procedūru efektīvs pielietojums limfātiskās tūskas mazināšanai onkoloģiskiem pacientiem [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Zeidlers, V.Mackēvičs, J.Zaļkalns ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=15

Physical medicine procedures in acute serous meningitis.

Dzintra Vāvere, Jevgēnijs Petskojs, Tatjana Eglīte, Ints Zeidlers, Vladislavs Pugačovs, Vitolds Mackēvičs

Scientific conference, Riga Stradins University, April, 2013. Theses, p.340.

Treatment of iatrogenic exfoliations and ulcers with physical medicine methods. Dzintra Vāvere, Tatjana Eglīte, Ints Zeidlers, Vladislavs Pugačovs, Vitolds Mackēvičs

Scientific conference, Riga Stradins University, April, 2013. Theses, p.341.

Effective application of physical medicine methods in decreasing lymphoedema in oncologic patients.

Dzintra Vāvere, Tatjana Eglīte, Ligita Baltiņa-Kalniņa, Ints Zeidlers, Vitolds Mackēvičs, Jānis Zaļkalns, Vladislavs Pugačevs, Svetlana Orlova

Materials of the 7th congress of the Latvian physicians. Riga, 2013.

Fizikālās medicīnas procedūras akūta seroza meningīta gadījumā.

Dzintra Vāvere, Jevgēnijs Petskojs, Tatjana Eglīte, Ints Zeidlers, Vladislavs Pugačovs, Vitolds Mackēvičs

RSU Zinātniskā konference, 21.-22. Martā, 2013. Tēzes, 340. lpp.

Jatrogēnas izcelsmes eksfoliāciju un čūlu ārstēšana ar fizikālās medicīnas metodēm.

Dzintra Vāvere, Tatjana Eglīte, Ints Zeidlers, Vladislavs Pugačovs, Vitolds Mackēvičs

RSU Zinātniskā konference, 21.-22. Martā, 2013. Tēzes, 341. lpp.

Balsta-kustību sistēmas akūto traumu ārstēšanas pieredze ar fizikālās medicīnas metodēm.

Tatjana Eglīte, Dzintra Vāvere, Ints Zeidlers, Vitolds Mackēvičs

RSU Zinātniskā konference, 29.-30. martā, 2012. Tēzes, 332.lpp.

Autoimūns poliglandulārs sindroms

V.Mackēvičs, Ž.Raka, I.Zeidlers

2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 170.lpp.

Krūts vēzis sievietēm Latvijā : ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra datu analīze / A.Kazarjana, D.Baltiņa, V.Mackēvičs, I.Zeidlers // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 259.lpp.

Klovins J., Kalnina I, Mackevics V, Fridmanis D., L.Nikitina-Zake, Pirags V. Lack of association between polymorphisms at the adiponectin gene locus and type 2 diabetes as well as body mass index in Latvian population. Endocrine Abstracts 2009: 20, P368

I. Zeidlers, V. Linaberga, J. Zaļkalns, U. Teibe, A. Aldersons, V. Mackēvičs, L. Ivanova, Dz. Vāvere, Impulsu elektrisko strāvu loma sāpju reducēšanā, RSU Zinātniskās konferences tēzes,

Rīga, 2008. g. martā, 206. lpp.

Voita D., Vitols A., Mackevics V.

Cardiovascular autonomic function is improved in type 2 diabetes mellitus after treatment with Acarbose.

19th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension and12th European Meeting on Hypertension. June 23-27, 2002, Prague, Czech Republic. Book of Abstracts, p.290, P 1228

V.Mackevics, A.Vevere, S.Petersone, V.Pirags

Delay to insulin therapy by a therapy with acarbose in comparison with placebo in type 2 diabetics

Abstracts of the Medical Scientific Conference of the Riga Stradins University,

Latvia, Riga, February 15, 2002, p. 17 (In Latvian)

A.Vitols, D.Voita, V.Mackevics, M.Vitola

Handgrip Test is Useful for Cardiovascular Autonomic Dysfunction Evaluation in Hypertensive Patients with Disturbances in Glucose Metabolism.

Book of abstracts "The Human Circulation: Non-Invasive haemodynamic, Autonomic and Vascular Monitoring" Graz 2001, p. 29

D.Voita, M.Vitola, V.Mackevics, S.Petersone, A.Vitols

Peculiarities of heart rate control in hypertensive subjects with non-insulin dependent diabetes mellitus resistance syndrome.

Abstract book of 2nd Baltic-Nordic Meeting on Hypertension, 2001, p. 32

D.Voita, V.Mackevics, A.Vitols

Overweight declines baroreceptor reflex control in non-insulindependent diabetes mellitus

Journal of Hypertension 2000, Volume 18, Supplement 4, S 140

D.Voita, V.Mackevics, A.Vitols

Handgrip test as a tool to assess modifications in autonomic control of heart rate at essential hypertension.

American Journal of Hypertension, Volume 12, No 4, Part 2, April 1999, 73A

D.Voita, V.Mackevics, A.Vitols

Impairment of autonomic control of heart rate in hypertensive subjects with insulin resistance syndrome.

Journal of Hypertension 1999, Volume 17, Supplement 3, S 46

D.Voita, V.Mackevics, A.Vitols

Prevalence of baroreflex heart rate reaction for the detection of autonomic nervous system impairment at insulin resistance syndrome.

European Heart Journal, Volume 20. Abstract Supplement, August 1999, P 697

D.Voita, V.Mackevics, A.Vitols

Is poor diabetic control related with modified carotid baroreflex function?

Diabetologia, Volume 42, Supplement I, August 1999, A 296

V.Mackevics, H.Cernevskis

A multifactorial study of diabetic nephropathy in patients with insulin-dependent and non-insulin-dependent diabetes mellitus.

Abstracts of the Estonian endocrinology conference, November 22-23, Tallinn, 1990.

V.Mackevics, A.Stifts

The electrophoretic differences of uroproteins in adults and children with type 1 diabetes.

Materials of the Latvian Internists' Society, October 11 -12, Riga, 1988.

A.Lejnieks, V.Mackevics

Practical aspects of pancreatic islet cells transplantation in patients with diabetes mellitus.

Materials of the Latvian united scientific conference of young scientists-medical men, Riga, 1988.

U.Bruveris, V.Mackevics, I.Puskarevs, A.Stifts

Electrophoretic characteristic of urine proteins in glomerulonephritis and diabetic nephropathy.

Abstracts of the 9-th conference of Latvian internists, December 17-19, Riga, 1986.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja